Milí přátelé, tento článek je speciální. Je to dárek. Je to návod pro vás, kteří si chcete vědomě vytvořit takový život, po jakém toužíte.

Lidé ke mě chodí, aby si s mou pomocí změnili své životy. Někteří jsou nespokojeni, nešťastní či zranění ve vztazích, v práci nebo v životě celkově. Jiní chtějí prostě od života víc. CHTÍT VÍC je naše lidská přirozenost. Díky ní se rozvíjíme.

Nynější realita každého z vás přesně odpovídá vašemu současnému smýšlení a cítění – vaší nynější osobnosti.

Abyste si vytvořili takové životy a zážitky, po jakých toužíte, potřebujete si nejprve v sobě vytvořit takovou osobnost, která to umí. To proto, že tvoření funguje zevnitř ven. Vaše nová vnitřní osobnost pak vytvoří vaší novou vnější realitu. Úplně stejně, jako vaše stávající osobnost vám vytváří vaši současnou realitu. A zaručeně, také vše, co jste prožili v minulosti, jste si sami vytvořili, svou tehdejší osobností.

Důležité je, abyste věděli, co chcete a proč to chcete.

Chcete žít svůj vysněný vztah? Toužíte po změnách v práci, zdraví a dalších oblastech života? Jestli ano, tak si nejdřív uvědomte, jak velkou cenu pro vás tyto věci mají. Až si je oceníte, tak si vše sepište. Napište si takový záměr, CO konkrétně CHCETE ZAŽÍVAT v té které oblasti života (vztahy, zdraví, tělo, finance, práce, domov, ..). Stačí pár věcí, ale konkrétních. Hned potom si ke každé z nich připište několik důvodů, PROČ chcete zažívat právě toto.

Přemýšlením o tom, proč tyto věci chcete, si jasněji definujete podstatu toho, co chcete. To je velmi důležité, protože právě tuto podstatu přitahujete, jako magnet. Navíc, když přemýšlíte o tom PROČ něco chcete, neděláte si v té chvíli starosti, jak to zrealizovat. Netrápíte se tím, že to ještě nemáte. Nevěnujete pozornost problémům a komplikacím, které by mohli nastat. Ani nemyslíte na to, jak k realizaci vašeho snu dojde nebo kdo vám s ní pomůže. Vše dohromady zafunguje tak, že umožníte, aby se váš sen vyplnil. Nebudete si realizaci blokovat.

Záměr ohledně vašeho těla může vypadat například takto:

CHCI, aby mé tělo bylo zdravé a krásné.

CHCI, aby mé tělo bylo pružné a štíhlé.

CHCI, aby mé tělo bylo vysportované se skvělou fyzickou kondicí.

PROČ tyto věci chci?

CHCI, aby mé tělo bylo zdravé a krásné.

… PROTOŽE ve zdravém a krásném těle se budu cítit moc dobře.

… PROTOŽE chci zažívat ten příjemný pocit z těla

… PROTOŽE se mi líbí krásné věci, mám z nich příjemný pocit a je mi s nimi dobře.

… PROTOŽE se chci radovat ze své krásy stejně jako z krásy světa.

CHCI, aby mé tělo bylo pružné.

… PROTOŽE mám ráda harmonii a sladění a chci si ho užívat v pohybu.

…PROTOŽE se chci hýbat bez omezení.

… PROTOŽE chci zažívat stále tu radost z pohybu, kterou si pamatuji třeba z gymnastiky nebo z lyžování.

… PROTOŽE chci zažívat ten příjemný pocit.

CHCI, aby mé tělo bylo vysportované a ve skvělé fyzické kondici.

… PROTOŽE znám radost z pohybu a chci ji zažívat ve svém životě mnohem častěji

… PROTOŽE znám ten příjemný pocit, cítit se dobře ve svém těle a chci ho zažívat víc

… PROTOŽE se chci učit nové sporty a chci mít na to fyzičku

… PROTOŽE si chci užívat doteky a sexualitu bez omezení, o kterých se obecně míní, že je přináší věk

Toto je první část procesu tvoření, kterou rozhýbete energii vašeho tvoření směrem k realizaci. Teď následuje část, která je o něco těžší. Je to část, kterou se budete muset dobře naučit. To proto, že vaše přirozenost je jiná než potřebujete k záměrnému tvoření. Budete mít tendenci vracet se v myšlenkách k tomu, co nemáte a s čím jste nespokojení.

Je pro vás přirozené, používat stejné vzorce myšlení, cítění a chování jako vaši rodiče.

Všichni už dobře víte a máte vlastní zkušenosti, že psychika se chová setrvačně. Že máte sklon vracet se ve svém životě stále dokola do starých návyků, do vyježděných kolejí představ, myšlení, pocitů a chování, jež vám jsou důvěrně známé z dětství. A přesto, že jste s nimi často bojovali, jsou vám blízké. Zdědili jste je a dobře je znáte.

Jsou přirozenou součástí vaší staré osobnosti, používáte je automaticky, bez přemýšlení a vytváříte jimi vaši starou známou a často nechtěnou realitu.

Vaše emoční nastavení můžete změnit!

Pravda je (a tuto zkušenost už také máte), že když tyto psychické zvyky pochopíte a přijmete, tak je můžete změnit. Návyky nejsou vaši nepřátelé a nechají si tu změnu rádi líbit. Když je u toho neodmítnete. Když s nimi nebudete bojovat.

Dokud bojujete a odmítáte, tak se nehnete z místa. Někdy se vám přijetí podaří až jako poslední “zoufalá” možnost, když už jste vyčerpaní a nemáte energii bojovat dál. Teprve v té chvíli vám docvakne nesmyslnost celého boje. Uvidíte, že v jádru každého boje je jen boj o vlastní hodnotu, kterou takto nikdy nezískáte. Vím to z vlastní zkušenosti. Ale i takové vyčerpané přijetí je přijetí a funguje. A tak je to ve finále skvělý výsledek.

Pravidelný trénink vás v tom novém posílí.

Čím častěji budete soustřeďovat svou pozornost na to chtěné, tím víc vám to půjde. Získáte nový zvyk, díky kterému budete tvořit vědomě a budete se cítit čím dál líp. Ne hned, ale postupně.

Když něco prožíváte, zapojí se do tohoto procesu všechny vaše smysly, myšlenky, pocity a představy. Vnímáte okolní prostředí, sebe v něm a tyto informace letí do vašeho mozku. Pokud se jedná o nové informace, tak se ve vašem mozku vytvářejí nová neurologická spojení. Vaše neurony se při tom uspořádají do nových vzorců a mozek přijímá informace na rozumové – filozofické úrovni.

Aby tyto nové informace v mozku zůstaly zabudovány trvale, je nutné si je opakovat. A to tak dlouho, až se stanou součástí vaší každodenní rutiny. Teprve potom jsou vám nové způsoby natolik vlastní, že o nich nemusíte přemýšlet, ale prostě je používáte automaticky.

Při opakování – trénování dochází k ukotvování nových myšlenek, vjemů a pocitů.

V tomto procesu mozek (mysl) a tělo (pocity) spolupracují a vytvářejí nový zvyk. Ten se pak stane vaší novou součástí. Je to jako s každým jiným tréninkem, čím víc trénujete, tím lépe vám to jde.

Nejtěžší v celém procesu je právě toto trénování nového nastavení. Udržet pozornost zaměřenou na to, co chcete. Mít se sebou trpělivost, když neuvidíte výsledky hned. Neunešťastňovat se, že to ještě nemáte a nežijete. Ale jít si tím soustředěním pozornosti vědomě, vytrvale a s radostným nadšením za svým.

Někdy ale raději trénujete odmítnutí, souzení, kritiku nebo zlobu, protože se jich bojíte. Proto jim dáváte hodně pozornosti a myslíte si, že je tak budete mít pod kontrolou. Proto jste se tak snažili mít pod kontrolou své rodiče nebo partnery, abyste co možná nejvíc eliminovali jejich odmítnutí, kritiku a zlobu. Ale tak zloba naopak vzniká.

To, čemu věnujete svou pozornost, to vzkvétá a množí se.

Přitahujete si do svých životů víc toho, o čem přemýšlíte, na co vzpomínáte, o čem mluvíte a co silně emočně prožíváte. Přitahujete si přesně ty zážitky, které odpovídají vašim převládajícím myšlenkám, představám a pocitům. Proto je tak důležité všímat si, vnímat, cítit a vědět, co se uvnitř vás děje.

Často se tomu říká být ve spojení se svým nitrem. Není to vůbec nic ezoterického. Není to žádné tajné umění pro pár vyvolených nebo zasvěcených.

Úplně každý se může obyčejně na chvíli zastavit a věnovat pozornost svým pocitům, myšlenkám a emocím. Jde o to, být s nimi v kontaktu a nesnažit se je jakkoli omezovat či korigovat. Je to důležitá součást procesu tvoření.

Ze začátku je to čistě rozumová práce. Několikrát za den se prostě zastavte (kdekoli vás to napadne, třeba ráno v posteli, na záchodě, ve sprše, u kávy, na procházce,…). Prozkoumejte, jaké myšlenky vám běží v hlavě a jak se při tom cítíte. Při první příležitosti si je zapište.

Pozorujte, jak se cítíte a umožněte vašim pocitům, aby byly cennými indikátory vašeho tvoření.

Jaké myšlenky jsou ve vaší hlavě častější? Jaké pocity v sobě cítíte? Ty nové oceňující? Nebo ty staré rodové? Obdivujete se? Radujete se? Těšíte se? Cítíte ze sebe nadšení? Kritizujete se? Odsuzujete se? Jaké jsou vaše pocity a emoce během dne? Liší se nějak podle situací, které zažíváte?

Když porozumíte zákonu tvoření, tak budete přesně chápat, proč je váš život právě takový, jaký je.

Věnovat pozornost tomu novém vám půjde mnohem líp, když budete mít pochopenou svou minulost. Když budete přesně vědět, jakým způsobem jste si vytvořili své předchozí zážitky a zkušenosti. Pokud vám zbyly nějaké křivdy nebo pachutě z čehokoli v předchozích vztazích a vašem dosavadním životě, budou vás tyto vždy držet za zadek ve starém tvoření.

Buďte k sobě upřímní a vnímaví. Podívejte se na své pocity a myšlenky ve všech nepříjemných situacích, které jste v minulosti zažili. Všechny situace prozkoumejte zejména z perspektivy toho, jak jste vnímali svou vlastní hodnotu ve srovnání s hodnotou ostatních. Co se ve vás dělo?Jaké myšlenky vám tenkrát běžely hlavou? Jaké byly vaše pocity? JAKÝMI POCITY A MYŠLENKAMI JSTE SI TENKRÁT SAMI VYTVOŘILI SVOU REALITU?

Ve chvíli, kdy to budete přesně vědět, zmizí z vaší osobní historie všechny pocity nespravedlnosti.

Od této chvíle se změníte. Už nebudete bezmocné oběti. Stanete se svobodnými tvůrci svého osudu. Pak vám půjde mnohem lépe udržet pozornost zaměřenou na novou vysněnou realitu. Tím umožníte, aby se uskutečnila. Neboť se nebudete vracet v pocitech ani myšlenkách do minulosti. Nebudete opakovat staré emoční chyby. Budete tvořit nově, vědomě a radostně novou vysněnou realitu.

Můžete také říct, že je to blbost, že to nebude fungovat. Pak to ani nezkusíte a tak vám to opravdu fungovat nebude. Bude to stejné, jako když si stáhnete video s cvičením na břišní svaly a pak nebudete cvičit. Nebo, když si koupíte permici do posilovny a pak tam nebudete chodit. Také to nebude fungovat.

Shrnutí na závěr:

  • Vědět a zapsat si CO CHCETE ZAŽÍVAT ve vztazích, práci, domově, financích, těle, zdraví,..
  • Vědět a zapsat si PROČ TO CHCETE ZAŽÍVAT.
  • Pravidelně trénovat UVĚDOMOVÁNÍ SI SVÝCH POCITŮ A MYŠLENEK. Vždy ROZKLÍČOVAT jejich příčiny. Vždy najít nový úhel pohledu, který OBSAHUJE SEBEOCENĚNÍ a díky tomu vede k LEPŠÍMU POCITU.
  • Prozkoumat svou osobní historii a zjistit JAKÝMI POCITY A MYŠLENKAMI JSTE SI TENKRÁT SAMI VYTVOŘILI SVOU REALITU.
  • Doporučuji, abyste tuto činnost opakovali, třeba formou hry jednou týdně asi tak měsíc. Poté jednou měsíčně.

Jste ve svém tvoření mnohem svobodnější, než si myslíte. Vše, co jste si kdy vytvořili a co kdy vytvoříte, má velikou cenu. Je to cena vašich prožitků a zkušeností.

Přeji vám, ať z nich ze všech máte hodně radosti. :-):-)

Odeslat komentář

  Odebírat upozornění  
Upozornit na

Nejbližší události

23ZářCelodenní25KvěRoční kurz 2023/2024 - staň se mistrem svého života s využitím numerologieRoční kurz(Celodenní)

21ZářCelodenní14ČenRoční kurz 2024/2025 - ROZVIŇ SVŮJ POTENCIÁLRoční kurz(Celodenní)

Nejnovější články

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
eliskatherapy
X