Eliška: 776 802 789, Pavel: 739 374 481

V našich článcích jsou mnoha různými způsoby popsány naše objevy a moudrost, kterou používáme pro práci s klienty na konzultacích, na kurzech, na přednáškách, a také v našich životech. Každý článek v sobě nese poselství, nový netradiční pohled na život a na svět. Jsou to taková poselství moudrosti a lásky z našich vnitřních světů. Máme je v sobě všichni a můžeme jim naslouchat a nechat se jimi vést.

Ceny ročních kurzů

1 600 Kč za jednu jednodenní (9:00 – 17:00) lekci kurzu v našich prostorách v Litomyšli. V ceně je káva čaj ovoce. Platba po každé absolvované lekci.

Ceny večerních kurzů, seminářů

Cena za večerní kurz, seminář se stanovuje dle rozsahu večerního kurzu, semináře a počtu účastníků. Večerní kurzy, semináře si můžete zorganizovat po dohodě s námi v místě bydliště . Organizátor večerního kurzu, semináře pak má večerní kurz, seminář zdarma. Minimální počet účastníků je 10. Večerní kurz, seminář se platí celý celý předem.

Ceny konzultací

500 Kč za hodinu, cena je platná od 1.11.2015. Ti, kteří z nějakého důvodu nemohou zaplatit plnou částku platí dle svých možností.

800 Kč za hodinu, cena je platná od 1.11.2015. V případě, že si vyžádáte přítomnost mne i Ing. Elišky Bečkové. Obvykle v případech, kdy máte pocit, že potřebujete pohled z mužské i ženské strany, obvykle při řešení problémů v partnerství.

Ceny přednášek

Cena za přednášku je minimálně 3 000 Kč, nebo 150 Kč za osobu, dle dohody s organizátorem. Přednášku si můžete zorganizovat po dohodě s námi v místě bydliště. Organizátor dostává provizi ze zisku z přednášky.

Ceny numerologických rozborů

2 000 Kč za numerologický rozbor osobnosti na základě data narození a jména případně přezdívky v rozsahu minimálně 5 stránek.

500 Kč za hodinu konzultace k textu numerologického rozboru, budete-li ji chtít. Konzultace může být i telefonicky.

X