KURZY ROČNÍ

Aktuální kurzy

23ZářCelodenní25KvěRoční kurz 2023/2024 - staň se mistrem svého života s využitím numerologieRoční kurz(Celodenní)

PRO KOHO JSOU KURZY URČENY

Jsou zde pro všechny, kteří chtějí změnit svůj svět,
kteří chtějí uzdravit svá zranění ve vztahu se sebou sama
a ve vztazích k druhým,
kteří si chtějí uzdravit své nemoci,
pro všechny, kteří chtějí objevit a naplnit svůj potenciál a život,
objevit radost, spokojenost, lásku, svobodu a štěstí.

KDO ROČNÍ KURZY NAVŠTĚVUJE

 • Lidé, kteří se chtějí uzdravit z nemoci, se kterou si lékaři neví rady, anebo které zajímá, proč vlastně nemocní jsou a hledají alternativní způsoby léčení.  
 • Lidé, kteří se chtějí změnit, například necení se, jsou bázliví, bojovní, mají problém s partnery.
 • Lidé, kteří nejsou spokojení ve svých vztazích, s rodiči, dětmi, v práci, kteří si s něčím, nebo někým ve svých vztazích neví rady. 
 • Lidé, kteří si neumí najít partnera, ti co se cítí ve svých vztazích nějak zraněni, či zraňováni.
 • Lidé, kteří chtějí najít sami sebe a své potenciály, které by mohli ve svých životech využít.
 • Lidé, kteří by chtěli dělat terapeuty, a terapeuti, kteří chtějí umět více.
 • Lidé, ve věku od 18 let. Horní věkovou hranici nemáme stanovenu.

NÁŠ ZPŮSOB PRÁCE NA KURZECH

 • Na kurzu vás naučíme vstupovat do vašeho vnitřního světa vašich představ, pocitů a emocí tak, aby se sám léčil a uzdravoval. Budete velmi překvapeni, jak hodně tato dovednost, tato práce na sobě změní vás a váš život
 • Pracujeme s celým vědomím člověka, s vašimi představami, pocity, emocemi. 
 • Pracujeme se všemi souvislostmi vašeho života, vašim zrozením, osobní historií a rodovými vlivy.
 • Pomůžeme vám vidět, s čím jste vlastně přišli na svět, s jakým naturelem jste se narodili, jaké jsou vaše silné stránky a jaké jsou vaše životní lekce a proč, jak k nim přistupovat a úspěšně je zvládnout. 
 • Na kurzu se naučíte mnohem lépe chápat, jak funguje život, jak si jej všichni bez rozdílu tvoříte cele sami, včetně životních podmínek, a chování ostatních k vám samým.

NAŠE VIZE

Naučme se milovat sebe a budeme umět milovat ostatní, a náš svět se změní, neuvěřitelně zkrásní, a bude vytvářet spoustu prostoru pro radost, stabilitu a spokojenost. 

Když se toto naučíme, obohatíme tím své okolí, své blízké, tento svět. Budeme to pak moci předat i svým dětem, budeme je to moci naučit vlastním příkladem, protože to budeme sami umět.

 • Jakou vlastně máte vy svoji vizi pro svůj život?
 • Jakými jste si vlastně vy sami sobě partnery? Jste na sebe laskaví, nebo jste k sobě krutí, opouštíte se, odmítáte se díky své kritičnosti a neschopnosti mít se rád právě takový a tak nedokonalý? A jak si toto partnerství sama se sebou projektujete do druhých?
Umíte si představit, že když zrovna nejste podle sebe, nevypadáte, nejednáte tak, jak byste si představovali, umíte si představit, že byste se neopustili, neodmítli, neodsoudili, neobvinili, že byste se za sebe nestyděli? 

A umíte si představit, že byste se pak stejně chovali k partnerovi, když by nevypadal zrovna tak, jak si představujete, nejednal podle vašich představ atd? Jaký svět byste pak asi vytvořili, a jaký vztah? 

Neopustit se znamená také jít si za svými sny a potřebami, ale bez souzení a vydírání, a to samé pak umožnit i partnerovi. Jaký vztah to pak bude a jak bude fungovat?

A přesně takový, nebo jakýkoli jiný svět si můžete vytvořit. Stačí jen vědět jak. Všichni jste tvůrci, můžete tvořit jakoukoli realitu, zkoumejte tedy svoje tvoření, učte se, nechte se vést.

Zbavte se chybné představy, že vám okolnosti nedovolí, že máte smůlu na svoje partnery, rodiče, že prostě nemůžete… Chopte se svého života a změňte jej, zdokonalte jej, zanechte v něm něco. Jakmile se toto jednou naučíte, už nikdy nebudete stejní a váš život také ne.

A JEDEN DŮLEŽITÝ ASPEKT TVOŘENÍ

Obviněním netvoříme, ale ničíme… Můžete například říct, “byl jsi hrozný se svými nevěrami” muži, se kterým jste rozvedená, máte děti a prožili jste s ním 20 let života. Boříte a ničíte a odmítáte tím ale velkou část svého světa, ničíte významnou část své osobní historie, která je vaší součástí, tím ničíte a odmítáte velkou část sama sebe a svého světa. Udržujete ve svém životě, v jeho části smutek, vztek a neradost a ta zůstává natrvalo vaší součástí a trvale vás ve vašem životě provází a ovlivňuje vše, co žijete. 

Přichází k nám mnoho klientů po čtyřicítce, kterým se přestalo dařit v partnerství, a my vidíme, že je to proto, že nové vztahy chtějí vytvořit na takto nemocné osobní historii. Stojí za to svoji minulost uzdravit. Nemůžeme ji změnit, ale můžeme najít úplně novou představu o tom co a proč se vlastně stalo. Úplně nový úhel pohledu na svoji a partnerovu roli.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Pro účast na kurzu je potřeba absolvovat jedno sezení u nás, abyste měli představu, jak vlastně pracujeme.
Žádná lekce kurzu nemůže být vynechána, lekce na sebe navazují, kurzisté si tak v případě potřeby domlouvají účast na dané lekci v jiné skupině.

Rozsah 9 lekcí jednou měsíčně
Časy začátek v 9:00 a konec obvykle 17:00 až 19:00
Začátek kurzu září
Konec kurzu červen
Platby platí se vždy po každé absolvované lekci
Cena za lekci pro ročník 2018/2019 1 600,- Kč za lekci

MÍSTA KONÁNÍ KURZŮ

Kurzy vždy organizujeme v našich kancelářích v Litomyšli. I tyto kurzy si můžete v případě zájmu, po dohodě s námi, zorganizovat v místě bydliště. Podmínkou jsou domluvené prostory a dostatek zájemců o kurz.

kurz-rocni-2018-2019-pavel

TEMATICKÁ NABÍDKA ROČNÍCH KURZŮ

JAK BÝT TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA – ZÁKLADNÍ
Lektor: Pavel Polok nebo Eliška Bečková

JAK BÝT TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA – PRO MANŽELE, NEBO PARTNERY
Lektor: Pavel Polok nebo Eliška Bečková

JAK BÝT TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA – PRO TERAPEUTY
Lektor: Pavel Polok nebo Eliška Bečková

Nejbližší události

23ZářCelodenní25KvěRoční kurz 2023/2024 - staň se mistrem svého života s využitím numerologieRoční kurz(Celodenní)

Nejnovější články

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
eliskatherapy
X