Eliška: 776 802 789, Pavel: 739 374 481

Poslechněte si

V našich článcích jsou mnoha různými způsoby popsány naše objevy a moudrost, kterou používáme pro práci s klienty na konzultacích, na kurzech, na přednáškách, a také v našich životech. Každý článek v sobě nese poselství, nový netradiční pohled na život a na svět. Jsou to taková poselství moudrosti a lásky z našich vnitřních světů. Máme je v sobě všichni a můžeme jim naslouchat a nechat se jimi vést.

Mé setkání s Gošárnou

Byla krásná jarní neděle před velikonocemi a já jsem se rozhodl si ji užít na setkání Goscha spolku konaného na Brněnské přehradě. Přesto, že se občas na nějaké video z Goscha setkání podívám, velmi příjemně mne překvapila velmi laskavá a srdeční atmosféra, ve které se setkání odehrávalo. Vřele doporučuji se setkání zúčastnit, je to úplně něco jiného, než se na něj jej dívat v počítači. Nakonec jsem dostal prostor sám něco říct a vznikla následující nahrávka, za což tímto Igorovi velmi děkuji.

X