KORUNNÍ ČAKRA

Umístění: temeno hlavy
Duchovní aspekt: vědění bez myšlení – vnímání – bytí
Princip: vědomí sama sebe
Základní potřeba: přijetí
Emoce: zoufalství a klid
Žlázy s vnitřní sekrecí: epifýza
Tělesné orgány: mozek
Barva: fialová, bílá, zlatá a další barvy
Element:
Smyslová funkce:

Vědění a prožívání s touto čakrou spojené, není jednoduše sdělitelné, není jednoduše rozumově pochopitelné. Proto je tento text napsán spíše jako základní informace. Vedení a práce v této oblasti je možné spíše, jako prožitkové. Jestliže budete chtít vědět, jak jablko chutná, mohu vám to dlouho popisovat, ale představu nebudete mít, dokud do něj nekousnete …

Sedmá čakra nás spojuje s pramenem, zdrojem, výchozím bodem, bytím, univerzálním vědomím. Je zdrojem a výchozím bodem pro projevy všech nižších čaker. Tato čakra je napojena na božské Bytí bez vlastností a tvaru, které v sobě všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje. Je to místo, kde jsme „doma“. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Slovo Bůh zde můžeme nahradit i jinými pojmy, jako je universální vědomí, vědomí všeho, vědomí celku a podobně.

Životní energie vstupuje do našeho těla sedmou čakrou, sestupuje podél páteřního kanálu dolů do první čakry. V první čakře tuto energii transformujeme a transformovaná energie stoupá zase nahoru do vyšších čaker. To znamená že energii nutnou pro život, pro naplnění nižších čaker přijímáme právě čakrou sedmou.

Vědění na nejnižší úrovni vychází z emocí a pocitů z našich prvních čtyř čaker a je registrováno a zpracováno v šesté čakře naším intelektem. O úroveň výš je vědění získané v šesté čakře intuicí – mimosmyslovým vnímáním. V sedmé čakře prostě víme bez jakýchkoli projevů našeho intelektu. Vnímáme prostě přímo ve zdroji všeho a nejsme od něj odděleni. Při tomto způsobu vnímání se rozpouští poslední zbytky strachů prožívaných v nižších čakrách, nižší čakry se výrazně harmonizují, dostávají se do stavu, který není bez tohoto způsobu vnímání dosažitelný. Vnímání sedmou čakrou se dá popsat jako

VĚDĚNÍ BEZ MYŠLENÍ.

Když se narodíme, není uzavřena fontanela, to znamená, že ještě nejsme zcela odděleni od zdroje, od vědění. Postupně, jak trávíme čas ve hmotném světě, jak rosteme, se fontanela uzavírá a my začínáme žít oddělenost hmotného světa. Svým vývojem, svým životem pak zase můžeme, ač cele začleněni do projevů hmotného světa, postupným otevíráním šesté a sedmé čakry obnovit propojení se zdrojem a můžeme zase prožívat uvědomění jednoty. Sedmá čakra nám umožňuje vnímání naši duše přímo. Už ji nevnímáme jako další objekt, nejsme odděleni.

EPIFÝZA

Žláza velkosti hrášku leží nad třetí mozkovou komorou. Řídí a zároveň je řízena hypotalamem i hypofýzou. Má několik nervových zakončení, ale jejich původ nebo účel není v dnešní vědě v podstatě jasný.

Až donedávna se o této žláze vědělo velice málo. Francouzský filosof Descartes (1596 – 1650) psal o epifýze jako o sídlu duše. Hlavní hormon, který tato žláza produkuje je melatonin. Není to jediné místo jeho vzniku, protože ho nacházíme i na mnoha jiných místech těla. Melatonin ovlivňuje naše duševní rozpoložení, naši náladu.

Hladina melatonin v těle je ovlivňována světlem. Je známo, že lidé kteří žijí blízko pólů a prožívají dlouhá období bez světla trpívají v těchto obdobích depresemi. Některé lidi, ale sezónní deprese netrápí, mají dostatečně silné vnitřní světlo. Dá se proto říci, že ti, kteří trpí depresemi, nejsou schopni nalézt své vnitřní světlo a spoléhají se na umělé světlo vnějšího světa. Toto umělé světlo může představovat třeba ocenění jejich osoby jinými lidmi, (neumí se sami ocenit) a nebo jej můžou představovat léky proti depresím.

DUCHOVNÍ ASPEKT … VĚDOMÍ SAMA SEBE

V průběhu našeho života a po většinu životů ve hmotném světě se snažíme posílit spojení mezi sebou a Stvořitelem prostřednictvím vývoje vědomí sebe sama. Jen tehdy, když je naše duše plně inkarnována do fyzického těla a vyjadřuje se prostřednictvím základní, první čakry, jsme schopni dosáhnout plného pochopení svého místa ve Velkém plánu, jsme schopni plně uvědomit sama sebe. Energie vědomí sama sebe pak může být pozdvižena až ke korunní čakře a můžeme splynout s bytím.

OSVÍCENÍ LIDÉ VYJADŘUJÍ BYTÍ, NIKOLIV VŮLI INDIVIDUÁLNÍ DUŠE.

Podobně jako srdeční čakra, která bývá otevřena jen do určité míry, sedmá čakra bývá otevřena jen částečně. Je-li sedmá čakra příliš uzavřena, pak je příliš zaškrcen proud energie, který napájí nižší čakry. Takoví lidé pak ztrácí vůli žít, což se může projevit ve formě depresí.

Skrze sedmou čakru můžeme vnímat úplně jinou lásku, než ji známe z čtvrté čakry. Tímto vnímáním je pak čtvrtá čakra velmi ovlivněna a plně se rozvíjí. Jiné úrovně lásky už můžeme zažívat i prostřednictvím šesté čakry a kdo je zakusil, ví jak intenzivní a krásné pocity to jsou. Ale vnímání šestou čakrou nerozvine čtvrtou čakru tak, jako vnímání čakrou sedmou.

Při vnímání bytí dochází k dokonalé harmonizaci vnímání sama sebe, svého těla, své mysli, což se zase projeví na harmonizaci projevů vnějšího světa vnímaných směrem k nám. Což se projeví na tom, jaký vnitřní a následně vnější svět žijeme. Tyto věty mají dalekosáhlé důsledky a vyplatí se vám o nich přemýšlet.

ŘEČ TĚLA

Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen. Vzhledem ke svému zoufalství se mu uzavírá spojení se zdrojem.

Mnohá náboženství požadují na svých věřících, aby na temeni hlavy nosili pokrývku. Potvrzují tak, že si jsou vědomi důležitosti tohoto místa.

DOPORUČENÍ, JAK HARMONIZOVAT KORUNNÍ ČAKRU

 1. Aktivně pracujte na všech spodních čakrách. Hledejte uvědomění toho, co v nich žijete špatně, co se vám v nich nedaří žít správně a hledejte způsoby jak to změnit. Hledejte učitele, který vám se změnami pomůže. Buďte si vědomi, že sami bez vedení dokážete své čakry harmonizovat jen vyjímečně. Všichni duchovní mistři měli svého učitele, nešlo-li o vyjímečné inkarnace.
 2. O čakrách si uvědomte následující a pracujte s tím a přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom, jak a jakým způsobem vyrůstá od spodu jedna čakra z druhé. Nejdůležitější je práce s myšlenkovými a emocionálními obsahy čaker:
  • v 1. čakře si uvědomujeme sebe sama, svoje právo na život podle svých představ, uvědomujeme si svoji sílu ve hmotném světě.
  • v 2. čakře si uvědomujeme úctu k sobě a ostatním a na této úctě stavíme své vztahy.
  • ve 3. čakře dokážeme ocenit sebe a svoje potřeby, dokážeme ocenit ostatní a potřeby ostatních.
  • ve 4. čakře naše ocenění přerůstá v lásku k sobě a zde také můžeme uvědomit i lásku k ostatním lidem a lásku ostatních lidí k nám.
  • 5. čakra je výjimečná, zde vše, co prožíváme v nižších čakráchvyjadřujeme a zde potřeby z nižších čaker musíme takéobhájit. Skrze tuto čakru můžeme samozřejmě také částečně vyjadřovat i horní čakry 6 a 7.
  • v 6. čakře vše UVĚDOMUJEME, jak pocity a projevy nižších čaker, tak vnímání z této a z sedmé čakry.
  • v 7. čakře jsme napojeni na Zdroj všeho a vědění všeho, vědění bez myšlení.
 3. Prací s nižšími čakrami se snažte najít ve svém životě klid a mír vůči sobě a pak vůči ostatnímu světu. Hledejte radost a spokojenost. Meditujte následujícím způsobem, meditace vám může pomáhat. Umožní vám obnovit spojení skrze šestou a pak i sedmou čakru.
 4. Sedněte, nebo lehněte si, tak, aby jste se cítili pohodlně a nic vás netlačilo v prostoru, kde je pokud možno ticho, nebo kde jsou jen monotónní nic neříkající zvuky. Snažte se nevyvíjet žádnou aktivitu. Snažte se nevnímat ušima, snažte se nevnímat zavřenýma očima, snažte se nevnímat podněty, které k vám přichází z různých částí vašeho těla. Jen buďte. Nic nečekejte, nečekejte na výsledek, prostě buďte. Tuto meditaci nelze dělat po aktivních činnostech. Tělo a mysl by měly být delší dobu před meditací v klidu. Mysl by měla být v pohodě a spokojená. Pak je možné s touto meditací začít. Může trvat pár minut, to obvykle když začínáte a postupně se může prodlužovat až na hodiny. Máte-li problémy s koncentrací, můžete nechat oči otevřené, ale nezaostřujte je, lze použít ve tmě a nebo v šeru.
 5. Pro harmonizaci sedmé čakry můžete použít fialovou nebo purpurovou barvu. Mějte na paměti, že použití barev je jen prostředek podpory, bez ostatní práce nemůže způsobit v sedmé čakře podstatnější změny.

Nejbližší události

23ZářCelodenní25KvěRoční kurz 2023/2024 - staň se mistrem svého života s využitím numerologieRoční kurz(Celodenní)

Nejnovější články

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
eliskatherapy
X