Březen, 2019

02Bře(Bře 2)9:3003(Bře 3)17:00Seminář Psychosomatika čakerseminář9:30 - 17:00 (3) Tyršův sad č. 206/4, Břeclav - 6

Podrobnosti události

Termín 2. 3. – 3. 3. 2019
Časy 9:00 – 17:00 hodin, přestávka na oběd
Cena 1 800,- Kč
Místo konání V zasedačce sokolovny v Charvátské Nové Vsi, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav – 6
Kontakt pro přihlášky Jana Horníčková, tel: 773 750 744,  nebo mail: grbkaJ@seznam.cz

Letáček

Čakry jsou naše emoční energetická centra, která jsou důsledkem tvoření naší živosti. Velmi individuální nastavení našich čaker je také výslednicí toho, kam se právě ta naše živost při svém tvoření zatoulala. Naše živost je pro nás mnohonásobně důležitější, než naše pocity, či rozum. Protože náš život je její a na nás je prozkoumat ji, chceme-li svému životu lépe rozumět, popřípadě jej měnit. Protože náš život, naše fyzická realita je důsledkem tvoření naší živosti v nás.

Vítejte ve světě čaker

Funkce jednotlivých čaker je vázána na žlázy s vnitřní sekrecí, protože schopnost mít pocit je zároveň schopností vyplavit určitý hormon do těla. Máme hormon pocitu bezpečí, lásky, štěstí a podobně. Přes čakry můžeme vidět vazby mezi našimi emocemi, emočními dovednostmi a nemocemi, či zdravím. Zde můžeme vystopovat emoční rozměr každé jednotlivé čakry, podle příslušné žlázy s vnitřní sekrecí a její funkce. Zde můžeme vystopovat, jakou část našeho života ta která čakra představuje, ovlivňuje a řídí. A můžeme se podívat na stav svých žláz. Mnoho z nás má nemocnou štítnou žlázu, nebo slinivku, nebo má vyčerpané nadledvinky. Můžeme se podívat na dovednosti v příslušné hormonálně emoční oblasti.

Náš emočně hormonální svět je řízen hypofýzou, malou žlázou v centru mozku.

  1. čakra – nadledvinky – pocit ohrožení, útěk útok, pocit bezpečí, sebeprosazení. Pokud máme narušenu schopnost cenit se, 3. čakru, budeme v této čakře zažívat pocity ohrožení, a potřeby s druhými bojovat, nebo se před druhými chovat bázlivě.
  2. čakra – varlata a vaječníky – nefiltrované pocity a emoce, vztahy, partnerství a sexualita. Při narušení 3. čakry si nebudeme umět vážit pocitů a potřeb svých a ani partnera. A budeme mít pocit, že ani on si našich pocitů neváží.
  3. čakra – slinivka – schopnost radovat se z prožitého, ze sebe sama – schopnost se cenit a cenit to, co žijeme, cenit své blízké. Přes tuto čakru žijeme vše ve všech ostatních čakrách.
  4. čakra – brzlík – učí, mimo jiné imunitní systém rozpoznávat co jsme my a co ne. Učí imunitní systém nastavit hranice. Je to jeden z aspektů lásky, mít se rád tak, že si umíme dát hranice a mít rád tak, že umíme respektovat hranice druhých. Láska ve 4 čakře má svůj rub – nenávist. Při narušení 3. čakry zde budeme zažívat pocity, že nás druzí nerespektují a nebudeme umět vidět, že nerespektujeme ani mi je.
  5. čakra – štítná žláza – žláza ovlivňující vše v těle. Komunikace, ne jako akustický projev samotný, ale jako vyjádření úplně všeho čím jsme v interakci s druhými. Při narušení 3. čakry budeme mít pocit, že nám komunikací nejde ničeho dosáhnout. Že nás druzí neposlouchají, neberou vážně. A nebudeme vidět, že ani mi neumíme druhé poslouchat a brát je vážně.
  6. čakra – hypofýza – řídící všechny čakry s vnitřní sekrecí, zde jsme napojení na svoji rodovou linii. Konstituci této čakry dědíme. Zde je vyjádřeno vše, co jsme rodově zdědili, všechny emoční dovednosti rodu. Ať už pozitivní, či negativní. Zde můžeme zahlédnout to, čemu říkáme naše živost, naše potenciály i zranění, náš sen pro tento život.
  7. čakra – možná epifýza – zde jsme propojeni se svým nesmrtelným vědomím, které stojí mimo čas a prostor, s vědomím, které je součástí všeho-vědomí, vědomí celku, někdo by řekl, boha. Vědomím, které se učí tvořit fyzický svět. Jedině díky propojení nesmrtelného vědomí a fyzického těla můžeme fyzickou realitu utvářet a tvořit. Jenom v prostoru sedmé čakry jsme schopni vnímat dokonalou láskou, která nemá svůj rub a která vše uzdravuje. V tomto prostoru buďto láska je anebo není, když jsme schopní vnímat propojeně.

A ještě tu máme 2 čakry, které znaly staří mistři a o kterých se dnes mnoho neví. I o nich budeme mluvit a odhalím vám jejich tajemství.

Na kurzu se dozvíte jak vlastně funkce našich žláz s vnitřní sekrecí ovlivňuje naše vnímání reality a naši schopnost uspět. Naučím vás, jak zjistit, v jaké kondici tu kterou žlázu máte, jak v cela konkrétních případech funguje a jak její potenciál rozvíjet.

Uvidíte, jak funguje tělo, jak všechny jeho části musí spolupracovat, aby tělo fungovalo, jako celek. Když se tělu v nějaké oblasti spolupráce nedaří, pak nám ta část onemocní.

I čakry musí spolupracovat, aby vytvořily funkční celek, mne, či vás… Abychom mohli realizovat svůj sen pro tento život, který všichni v sobě neseme, vizi toho, co chceme žít a jak to chceme žít. I na ten se na kurzu zkusíte podívat.

Kdy

2 (Sobota) 9:30 - 3 (Neděle) 17:00

Kde

Zasedačka sokolovny v Charvátské Nové Vsi, Břeclav

Tyršův sad č. 206/4, Břeclav - 6

Lektor

Ing. Pavel Polok

Cena

1 800,- Kč

Nejbližší události

23ZářCelodenní25KvěRoční kurz 2023/2024 - staň se mistrem svého života s využitím numerologieRoční kurz(Celodenní)

Nejnovější články

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
eliskatherapy
X