Září, 2021

17ZářCelodenní13KvěRoční kurz pro páry 2021/2022 - přijímáme žákyRoční kurz(Celodenní)

Podrobnosti události

Letáček

Rok, který změní vašeho partnera?

Organizační informace

Lektora si můžete vybrat Ing. Pavel Polok nebo
Ing. Eliška Bečková
Počet žáků ve skupině 3 páry
Počet lekcí 9, vždy 1x za měsíc, Pavel pátky, Eliška soboty
Časy 9:00 až cca 17:00, 1 hodina přestávka na oběd
Místo konání kurzu Litomyšl, Smetanovo náměstí 31, (nad KB)
Cena za jednodenní lekci 4 000 Kč za pár, platí se každá lekce samostatně
Podmínky účasti na kurzu minimálně jedna osobní konzultace
Příjem přihlášek Ing. Eliška Bečková, tel: 776 802 789, mail: eliskabec@gmail.com, přihlášky přijímáme do konce srpna 2021

Termíny

Přesné termíny jednotlivých kurzů určíme do konce srpna. Pak je zde najdete ve formě tabulky. Eliška bude mít všechny lekce svého kurzu v sobotu a Pavel bude mít všechny lekce svého kurzu v pátek.

V případě omezení setkávání, nebo omezení pohybu může být kurz uskutečněn online pomocí aplikace Zoom, pokud se na tom účastníci kurzu domluví. Pokud to bude potřeba, s používáním aplikace vám pomůžeme, pokud se domluvíte na jiné aplikaci, budeme používat tu.

Požadavky na účastníky kurzu

Nadšení, ochota se učit a objevovat, schopnost spolupracovat v rámci skupiny a schopnost pracovat s tím, co jste na jednotlivých lekcích objevili i v čase mezi lekcemi.

Abyste se na kurz mohli přihlásit, chceme se s vámi, Pavel nebo Eliška alespoň jednou setkat. Chceme vás před kurzem trochu poznat a vy potřebujete poznat nás. Potřebujete si udělat obrázek o nás dvou, kdo vlastně jsme a co umíme.

Potřebujete si udělat obrázek o tom, jak asi na kurzu budeme pracovat, co s vámi na kurzech budeme dělat, jaké na vás žáky budeme mít požadavky. A jaké požadavky zas na nás učitele můžete mít vy.

Práce na kurzu bude jak individuální, tak skupinová.

Pro koho je kurz určen?

Je určen pro všechny, kteří jsou jakkoli nespokojení se svými partnerskými vztahy a pro ty, kteří chtějí své partnerské vztahy rozvíjet a zlepšovat, tak, aby se v nich cítili spokojheni.

Je určen všem, kteří chtějí od života víc. Kterým nestačí prožít svůj život nevědomě, v omezujících mantinelech nastavených rodovými představami a dovednostmi, pomocí kterých své životy všichni tvoříme.

Je určen těm, kteří chtějí svému životu a svým vztahům lépe rozumět, chtějí je ovlivňovat, vědomě tvořit a zdokonalovat. Jakmile se toto naučíte, už nikdy nebudete stejní. Budete sebe, své možnosti, svůj život a svět vidět úplně jinak.

O kurzu

V naší škole vám pomůžeme lépe pochopit, co je vědomí, jak funguje a jak formuje naši každodenní realitu. Naučíme vás, jak tyto vědomosti využít ve prospěch vašeho partnerství.

Právě partnerství použijeme pro lepší pochopení sebe sama přes chápání partnera. Stačí současně se dívat na partnera a sebe. Použití tohoto spojeného pohledu – speciální dovednosti – nám umožní lépe vidět a chápat sebe. Umožní nám vidět, co nám partner svým jednáním o nás samých říká.  Jestliže lépe chápeme sebe, pak vždy lépe chápeme svého partnera. Při objevování stejnosti se páry obvykle velmi otevřou a pak i velmi nasmějí tomu co objevují a jakým darem s partnerem si vlastně jsou.

Své partnery si vybíráme. Když nám pak nevyhovují nebo se chovají destruktivně, je na nás pochopit, proč jsme si vybrali právě je. Co jsme se s nimi chtěli prožít, uvědomit, vytvořit a objevit?

Sněte si své sny o radosti a štěstí a naučte se s námi, jak je realizovat

Vše, úplně vše v našich životech si realizujeme ve svých vztazích. Vztahy používáme i při vydělávání peněz, ať už podnikáme, nebo jsme zaměstnáni. 

Partnerské vztahy jsou pro nás ale výjimečné. Jsou obvykle prostorem, ve kterém realizujeme svůj osobní život, své osobní štěstí a radost. Většinou jsou také prostorem, ve kterém vychováváme své děti. 

Všichni jsme reální. Kromě svých krásných a pozitivních vlastností máme i vlastnosti, které nám život komplikují. Máme reálné sebevědomí, díky kterému se umíme vnímat rovnocenně nebo ne. Míváme splíny a v některých situacích neumíme jednat jinak, než odsuzováním, kritizováním, vztekem nebo se cítit ublíženě. Díky těmto svým reálným vlastnostem vytváříme všichni ve svých vztazích prostor pro vzájemné zraňování. 

Jak tedy své vztahy lépe pochopit a jak v nich lépe uspět? Potřebujeme se naučit používat několik základních a velmi jednoduchých pravidel, které platí pro všechny vztahy. Na základě těchto principů všechny své vztahy žijeme.

Máme vlastně jen jeden vztah – vztah sama se sebou a ten projektujeme do svých partnerů.

Co tím myslím? Odpovězte si na otázku: “ jak se ceníte a jak umíte být sama se sebou spokojeni?“ Jen tak umíte cenit své partnery. Jen tak umíte být spokojeni s nimi. Jen tak, jako se sebou sama.

Podívejte se, jak máte rádi sebe sama reálného. Jaké máte pochopení pro své charakterové, nebo fyzické nedostatky, pro svá selhání a prohry? Jen takové pochopení nakonec budete mít pro své protějšky a pro jejich nedostatky či prohry. 

Abychom se mohli zamilovat, musí něco v nás rezonovat s něčím v partnerovi, musíme si být s partnerem nějak podobní. Bohužel (nebo bohudík), s partnerem jsme si vždy podobní v dobrém i zlém.

Podívejte se, jak vlastně umíte spolupracovat, když máte s parterem rozdílné názory. Umíte chápat názor partnera, jako rovnocenný, nebo jej považujete za nesmyslný? Jestli jej považujete nějak za nesmyslný, pak je velmi pravděpodobné, že stejně tak bude zase váš názor chápat partner. Pak ale nemáte možnost se domluvit. Přesto, že jste stejní. Nebo právě proto, že jste stejní, se často cítíte v takové situaci oba stejně zranění. Situace se zdá pro oba neřešitelná. Ale na každou situaci existuje řešení!

Vztahy jsou emoční dovednost, kterou dědíme po předcích

Všichni si myslíme, že své vztahy řídíme rozumem. Není tomu tak skoro nikdy. Zkuste vnímat následující věty. CÍTIL, jsem se v tom vztahu ponížený, nerespektovaný, přehlížený. Měla jsem na něj VZTEK. Měl jsem POCIT, že pro ni nic neznamenám. 

Ve svých vztazích jednáme čistě emočně a rozumově si své pocity zdůvodňujeme. Ve skutečnosti je to tak, že v některých situacích umíme reagovat jen nějakou skupinou pocitů. Pokud jsou tyto pocity destruktivní, tak ničíme vztah a nechápeme, co se to vlastně děje. 

Často ve vztazích nastává komická situace. Oba partneři nesnesou kritiku a přesto jeden druhého kritizují. Pokud bychom skutečně budovali vztahy na základě rozumu, tak bychom si logicky řekli: „Když je mi kritika nepříjemná, dobře tedy, nebudu kritizovat.”

Někdy toto logické, rozumové uvědomění stačí. Někdy nestačí a je třeba jít hlouběji do vnitřních přesvědčení. Někdy se stačí zeptat: „Vadí vám kritika? Proč tedy kritizujete?“ A partneři po tomto upozornění začnou jeden druhého vnímat jinak. 

Najednou vidí partnerovu kritičnost přes svoji kritičnost. Často se pak celkem dost nasmějí, přesto, že jim tuto emoční dovednost nejde tak snadno opustit. Ale už se dost dobře nemohou ukřivdit, že jsou partnerem kritizováni, když sami kritizují. 

Díky tomu si umí všímat i pozitivních věcí. Třeba že oba pro sebe velmi mnoho dělají a že se oba snaží, aby ten druhý byl spokojený. A mohou zahlédnout i to, kde dělají oba stejnou chybu, když se jim přes veškeré úsilí, nakonec spokojenost vytvořit nepodaří.

Na zkušenostech z předchozích vztahů stavíme vztahy následující

Toto je velmi důležité pravidlo, které definuje naši schopnost učit se ve vztazích. Asi nejhorší varianta při ukončení vztahu je závěr: “ublížil, ublížila mi“. Je to úhel pohledu, kdy neumíme vidět, že jsme ke ztroskotání vztahu sami přispěli. Ani to, jakým způsobem. 

Je to způsob uvažování, díky kterému se pak ve všech dalších vztazích máme tendenci chovat zraněně a tím své vztahy ničit. Obvykle si najdeme nějak podobně zraněného partnera a výsledek si umíte představit… Vlastně s tímto postojem už pak ve vztazích nejde příliš uspět. V každém další vztahu máme nakonec pocit, „zase další člověk, který mi ubližuje, nebo který mi chce jen ubližovat“.

Své dovednosti tvořit spokojené vztahy můžeme dosáhnout všichni. Můžeme pak vytvořit mnoho radosti a spokojenosti pro sebe a pokud máme děti, pak i pro ně. 

Na kurzu vám pomůžeme lépe chápat sebe a vztah se sebou sama tak, aby v něm bylo reálné hluboké porozumění pro sebe sama. Aby v něm byla upřímnost, hravost, a radost. Pomůžeme vám lépe chápat všechny vaše vztahy. První vztahy s mámou a tátou. Už tam můžete svoji schopnost uspět ve svých vztazích zahlédnout. A už tam obvykle vytváříme své první představy o tom, že jsme byli rodiči zraněni. Tyto své představy si pak obvykle po zbytek života projektujeme do svých partnerů.

Největší prostor na kurzu budeme věnovat lepšímu chápání vašeho současného partnerství, tomu, jak je tento vztah ovlivněn vašim současným vztahem s rodiči, a jak se tyto vaše vztahy promítají do vztahů s vašimi dětmi. 

Všichni můžeme být ve svých vztazích mnohem úspěšnější a můžeme v nich mít mnohem více radosti. Stačí mít chuť zkoumat, jak vlastně sami své vztahy stavíme.

Na kurzu vám pomůžeme pochopit, jak se na sebe s partnerem či partnerkou dívat, abyste si lépe rozuměli. Jak se postavit novým způsobem k tématům a situacím, ve kterých jste s partnery chronicky ztroskotávali, tak, aby tyto situace začaly generovat radost a spokojenost. 

Lidské vztahy jsou velmi obtížné na pochopení pro všechny. Není žádná ostuda v nich chronicky nějak ztroskotávat. Ale všichni se ze svých vztahů můžeme učit tak, abychom jednou uspěli a realizovali svůj sen o svém životě, který všichni v sobě od narození neseme. 

Všimli jste si, co spojuje 99% amerických filmů? Ať už je téma filmu jakékoli, na začátku je vždy člověk, nebo skupina lidí, kteří jsou v nějak zoufalé situaci. Prohrávají, jsou znevažováni nebo okrádáni. Ale v americký filmech se hlavní hrdinové nikdy nevzdávají. Nikdy! Přesto, že jsou v situacích zasazeni tak, že  úspěch vypadá nemožný. Na konci filmu zjistíte, že uspěli a svá práva a potřeby si obhájili. Mnohem lépe jsme ty filmy pochopili, když jsme si do USA zajeli. Opravdu je to prostor, kde je ten pocit „cítit i ve vzduchu“.  Pocit: “ Nevzdám to! Nedám se! Vím, že na každý problém existuje řešení!” A já jej najdu a u toho mnoho prožiji,  pochopím a mnoho se naučím. Je to velmi inspirující způsob vnímání sebe a svých možností, druhých, reality. 

 

Vítejte v krásnějším partnerství.

Příjem přihlášek

Ing. Eliška Bečková, tel: 776 802 789, mail: eliskabec@gmail.com, přihlášky přijímáme do konce srpna 2021

Kdy

Září 17 (Pátek) - Květen 13 (Pátek)

Kde

Litomyšl, Smetanovo náměstí 31 - naše kanceláře (nad provozovnou Komerční banky)

Lektor

Ing. Pavel Polok nebo Ing. Eliška Bečková

Cena

4 000 Kč za lekci a pár

Nejbližší události

23ZářCelodenní25KvěRoční kurz 2023/2024 - staň se mistrem svého života s využitím numerologieRoční kurz(Celodenní)

21ZářCelodenní14ČenRoční kurz 2024/2025 - ROZVIŇ SVŮJ POTENCIÁLRoční kurz(Celodenní)

Nejnovější články

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
eliskatherapy
X