Říjen, 2019

05ŘíjCelodenní06Kurz numerologie, Černá HoraKurz(Celodenní) Černá Hora, Svitavská 588

Podrobnosti události

 

Lektor Ing. Pavel Polok
Termín  5. 10. a 6.10. 2019
Časy 10:00 – 18:00 hodin sobota, 
9:00 – 17:00 hodin neděle
Místo Černá Hora, Svitavská 588, v prostorách firmy VF
Cena semináře  1 900,- Kč v ceně jsou moje skripta Numerologie ve formátu .pdf
Předběžná rezervace míst a informace Milan Klaiba, tel: 725 568 108
Přihlášky posílejte na e-mail: milan.klaiba@seznam.cz
Spolu s přihláškou pošlete prosím i zálohu 500,- Kč na účet č. 19-48 22 04 02 37/0100,
do zprávy uveďte Vaše jméno a číslo telefonu.
Přihláška je platná po uhrazení zálohy.

 

 Letáček

Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Na kurzu vám vysvětlím základní pojmy numerologie, její principy a naučím vás chápat základní významy a interpretace čísel, jejich výklad, základní vazby na astrologii.

Naučíte se:

  • interpretaci základních čísel 0 – 9 a interpretace dvojčíslí
  • interpretaci skupin čísel, jako je den, měsíc a rok, jaké vazby a další rozměry mezi sebou čísla vytváří
  • vytvořit, a interpretovat numerologickou mřížku
  • interpretovat křestní jména a příjmení
  • výpočet životního běhu a jeho interpretaci
  • základní psychologii, abyste numerologické výklady mohli použít pro lepší porozumění svého života a životů ostatních. Pro jejich změny.

Jak chápat numerologii a co pomoci ní lze získat

Všichni v sobě neseme více částí osobnosti, často s protichůdnými potřebami a představami. Například, jedna naše část potřebuje být součástí partnera a druhá potřebuje být kreativní a svobodná. Objevte tyto svoje části, pojmenujte je a podívejte se, jak vlastně řešíte svoje vnitřní konflikty, které ve vás vznikají díky protichůdnosti potřeb třeba těchto dvou částí osobnosti.

A až budete takto umět chápat sebe, budete se umět vysvětlit druhým a bez pocitů viny a bez obvinění. A zároveň budete takto umět chápat druhé. V takovém světě pak je mnohem menší prostor pro konflikty  a mnohem větší prostor pro seberealizaci.

Křestní jména

Na kurzu vám vysvětlím, jak numerologie chápe křestní jména. Ta o nás říkají mnohem více, než bychom si uměli vůbec představit. Každé křestní jméno něco říká o tom v jakém emočním světě dotyčný žije. Přes jaké vlastní představy chápe realitu okolo sebe, jak ji vlastně interpretuje. Pokud o těchto vnitřních světech lidí něco víme, rozumíme jim, můžeme je měnit.

Proberu s vámi několik křestních jmen a naučím vás, jak je vnímat a interpretovat. Jak jejich nositelům a jejich životním událostem lépe rozumět. Případně, jak jim pomoci.

  • Třeba jméno Pavel, moje vlastní jméno. Vždy kluk nejistý, velmi citlivý, potřebující oporu v rodičích a pak v partnerce. Ale vždy bojovník za spravedlnost. Lze se divit, že Pavel často frustrovaný? Lze se divit, že žije často jako podřízený a se svojí podřízeností je nespokojený? Ale jméno Pavel o mne také říká, že jsem se narodil s opravdu velkou intuicí.
  • A třeba jméno Helena, vždy žena osobnost, díky tomu může být úspěšná v profesní oblasti života, je odvážná.  Ale vztahy s muži mívá komplikované. Pokud neurčí datum jinak, vždy žije podřízený boj s muži, který obvykle prohrává. Muži ji ubližují, nerespektují ji a ona s tím bojuje a je v tom nešťastná. A nechápe, že to není o těch mužích, ale o ní samé. Křestní jméno v sobě nese informace, které jí umožní vidět, jak svoji podřízenost a boj ona sama dělá a proč, a proč je v něm ta prohrávající a ponižovaná. A rozumět znamená umět změnit.

Proč se vlastně ve svém životě nevyznáme, když máme rozum?

Jakýkoli impulz, ať už vnitřní, nebo z venku, z fyzické reality musíme interpretovat. K interpretaci toho, co se stalo, nebo toho, co jsme si uvědomili překvapivě nepožíváme rozum ale emoční reflexy. Ty nastaví emoční prostor uvědomění a jen dle tohoto emočního prostoru situaci rozumově chápeme a jen v tomto emoční prostoru rozumově hledáme řešení. Rozum je tak v chápání reality až druhý v pořadí a my si to neumíme uvědomit. Nic o tom nevíme. Pak ale nechápeme svoji vlastní subjektivitu a subjektivitu druhých. Většinou si s ní vůbec neumíme poradit. Nechápeme, jak můžeme třeba s partnerem některé situace našeho společného života vnímat tak velmi rozdílně a pak vytváříme nedorozumění a konflikty. Ale pochopte onu subjektivitu a svět se rázem změní v úplně jiné místo. A váš život se od základů změní také.

Dám vám příklad.

Zavolá si nás, jako dítě rodič. A zavolá si nás velmi naštvaně. My tuto situaci musíme interpretovat a musíme interpretovat svoji roli. Pro interpretaci se nemůžeme rozhodnout rozumově.

Někdo se začne bát, jeho interpretace je pocit ohrožení, a nemůže si rozumově říct, ke strachu není důvod, prostě se bude bát, aby jej rodič neobvinil, nezmlátil, nebo se bude bát, jestli někde neselhal. Toto dítě půjde za rodičem ustrašeně a jeho jednání a výsledky tomu budou odpovídat.

Jiné dítě bude situaci pocitově interpretovat jinak. Bude se zlobit, co si to rodič dovoluje, takto se k němu chovat. A půjde s rodičem do konfliktu, který obvykle prohraje. Jeho emoční interpretace situace je, rodič nemá právo se ke mně takto chovat. Je to nadřazený postoj vycházející ze špatného sebehodnocení. Takto obviněné dítě obviní rodiče zpět a výsledek situace tomu bude odpovídat.

Další dítě bude umět rovnocennost. Za rodičem půjde rovnocenně, beze strachu, zvědavé, co rodiči vlastně neudělalo dobře. Život emočně vnímá jinak než předchozí 2 děti. Pocitově chápe, že se rodič zřejmě zlobí, že někde něco neudělalo dobře. Ale je vybaveno pocitem rovnocennosti a pod jeho vlivem rozumí světu jinak, než předchozí dvě děti. Chápe, že i rodič má své situace, kde on ve své roli neumí věci zvládnout dobře. Tento vnitřní postoj mu umožní rovnocennost. A tento postoj mu umožní zavést do rovnocennosti i nazlobeného rodiče. Všimněte si, že toto dítě pocitově vnímá vztek rodiče úplně jinak, než předcházející dvě děti. Jeho role pak jeho chápání situace odpovídá. Definuje jeho jednání a dává určitý předpoklad i pro výsledek.

Všichni vše ve svém životě emočně interpretujeme – vnímáme realitu a sebe sama subjektivně.

Díky interpretaci všichni vnímáme realitu subjektivně. A všichni vnímáme subjektivně i sebe sama, a to nás definuje. Někdo je pak sebevědomý a vyrovnaný, jiný nesebevědomý a následně bázlivý, další je nesebevědomý a následně bojovný. Další může být v některých typech situací nejistý. Další se narodil tak, že se neumí přijmout, nebo mít rád.

Numerologie umí subjektivitu popsat a umí popsat i její důsledky pro náš život. Numerologie nám umožní zahlédnout sama sebe tak, jak to díky našemu pocitovému nastavení neumíme. Umožní nám pochopit, co v nás způsobuje, že se k nám druzí lidé chovají tak, jak se chovají, jak jim pro jejich chování vytváříme prostor. A protože pak skutečně rozumíme, umožní nám NUMEROLOGIE v našem životě dělat velké změny.

Kdy

Říjen 5 (Sobota) - 6 (Neděle)

Kde

Černá Hora, Svitavská 588, prostory firmy VF

Černá Hora, Svitavská 588

Lektor

Ing. Pavel Polok

Cena

1 900 Kč

Nejbližší události

23ZářCelodenní25KvěRoční kurz 2023/2024 - staň se mistrem svého života s využitím numerologieRoční kurz(Celodenní)

21ZářCelodenní14ČenRoční kurz 2024/2025 - ROZVIŇ SVŮJ POTENCIÁLRoční kurz(Celodenní)

Nejnovější články

Dany Williams

Dany Williams

Typically replies within an hour

I will be back soon

Dany Williams
Hey there 👋
It’s your friend Dany Williams. How can I help you?
eliskatherapy
X