Září, 2020

11ZářCelodenní07KvěRoční kurz 2020/2021Roční kurz(Celodenní)

blank

Podrobnosti události

Letáček

Pojďte s námi  najít svoji radost a štěstí…

 

Organizační informace

Lektora si můžete vybrat

Ing. Pavel Polok nebo

Ing. Eliška Bečková

Počet lidí ve skupině 6
Počet lekcí 9, vždy 1x za měsíc
Časy 9:00 až cca 17:00, 1 hodina přestávka na oběd
Místo konání kurzu Litomyšl, Smetanovo náměstí 31, (nad KB)
Cena za jednodenní lekci 1 800 Kč, platí se každá lekce samostatně
Podmínky účasti na kurzu minimálně jedna osobní konzultace
Příjem přihlášek Ing. Eliška Bečková, tel: 776 802 789, mail: eliskabec@gmail.com, přihlášky přijímáme do konce srpna 2020

Termíny

blank

Požadavky na účastníky kurzu

Jedna individuální konzultace před zahájením kurzu. Vynechání jedné lekce kurzu znemožňuje další pokračování v kurzu. Výjimečně je možné domluvit si s lektorem nahrazení kurzu na individuální konzultaci, nebo absolvování lekce kurzu v jiné skupině.

Pro koho je kurz určen?

Je určen všem, kteří chtějí od života víc, kterým nestačí prožít svůj život v omezujících mantinelech nastavených rodovými představami předků. Těm, kteří chtějí životu lépe rozumět, chtějí jej ovlivňovat, vědomě tvořit a zdokonalovat. Jakmile se toto naučíte, už nikdy nebudete stejní. Budete sebe, své možnosti, svůj život a svět vidět úplně jinak.

Je určen pro všechny, kteří jsou jakkoli nespokojení se svým životem, se svými vztahy, nebo jsou různě nemocní. Pro všechny, kteří si chtějí svůj život uzdravit a změnit.

Je vhodný také pro ty, kteří již pracují s lidmi a chtějí své schopnosti posunout nebo rozvinout.

Jak budeme na kurzu pracovat?

Všichni chceme být ve svých životech šťastní a milovaní. Chceme si naplnit si své sny. A to je jediný cíl kurzu, naučit vás to. Vytvořit na kurzu prostor, abyste se změnili tak, abyste vytvořili cokoli, co ve svých životech chcete mít.

Za 20 let práce s lidmi jsme nasbírali rozsáhlé teoretické znalosti v oblasti psychologie vztahů, včetně psychologie našeho nejdůležitějšího vztahu – vztahu k sobě. Nasbírali jsme rozsáhlé znalosti o tom, jak svůj život tvoříme a jak vám umožnit vidět svoje skutečné životní role.

Na kurzu vás budeme učit používat tyto teoretické znalosti ve vašich praktických životech. Pomůžeme vám najít úplně nové a pro vás velmi překvapivé úhly pohledu na to, co jste žili ve své minulosti a co žijete nyní. Nové chápání svého života vám umožní uzdravit si zranění, která jste během života nasbírali a která vám bránila žít štěstí a radost. 

Pomůžeme vám objevit rovnocennost a respekt ve vztazích s rodiči, partnery a dalšími lidmi vašich životů tak, abyste v nich vy i oni byli spokojení. 

Na kurzu budeme pracovat ve dvou rovinách.

V rovině myšlení budeme objevovat svou osobnost, své sociálně emoční dovednosti a sebehodnocení a jeho důsledek – hodnocení druhých.

V rovině představ, pocitů a emočních reflexů budeme pracovat s tou částí vědomí, která určuje náš život mnohem více, než část rozumová. Je mnohem rozsáhlejší, než si v nejbujnější fantazii umíte představit. Je také mnohem samostatnější, než si myslíte. Budeme vstupovat přímo do prostoru představ a pocitů. Využijeme jeho samouzdravující schopnosti pro uzdravení těch částí vědomí, které se rozumově uzdravují obtížně, nebo se uzdravit nedají vůbec.

Nebojte se, nemusíte umět meditovat! Budeme od vás chtít jediné. Abyste byli se zavřenýma očima se svými pocity a vnímali je, aniž byste hledali rozumové řešení. Pocity jsou velmi zvláštní. Umí samostatně jednat, umí se nám bránit, když je potlačujeme. Nenechají si od nás poroučet. My využijeme jejich nejdůležitější vlastnost. A tou je, že pocity mají schopnost se samy uzdravit, když jim dáme prostor.

Cokoli žijeme v našich životech, to žijeme ve vztazích. Vztahy jsou sociálně emoční dovedností, kterou dědíme po předcích, po rodičích. Své vztahy ani trochu neřídíme rozumem, ačkoli si to většinou myslíme. Řídí je naše zděděné emoční reflexy a představy, které naše rozumové jednání ovládají.

Zkuste se v situaci, kde se cítíte nesebevědomě, nebo kde máte vztek, rozumově rozhodnout pro jiný pocit. Nepůjde vám to. Zkuste se rozumově rozhodnout pro  laskavost k vašemu partnerovi, když se vám s ním právě nedaří domluvit a máte na něj vztek. Ani to vám nepůjde.

Všichni nějak ve svých vztazích pocitově vnímáme sebe a druhé. Často se cítíme méněcenní, odmítaní, nemilovaní. Ani tyto pocity nelze rozumově ovlivnit.

Vše v našem životě je těmito emočními reflexy a představami řízeno. Pokud se narodíme  třeba s pocitem méněcennosti a vnitřního souzení se, pak jsou to naše pocity, které nám nedovolí v našich životech uspět. Neustále jimi vytváříme prostor druhým, aby nás soudili a odmítali.

Náš vnitřní svět pocitů a představ lze zkoumat a uzdravovat.

Všichni v sobě neseme nádherné schopnosti a dovednosti, díky kterým všichni můžeme zazářit a život si užít. Tyto dovednosti a schopnosti, ale máme často blokovány rodovými postoji souzení, odmítání a strachů. Tyto své dovednosti můžeme objevit, odblokovat a pak si je i užít.

Klíče ke vstupu do vlastního světa představ a pocitů, který nás v našich vztazích definuje, nosíme všichni v sobě. Na kurzu si budete do vašeho vnitřního světa pocitů a představ o sobě a druhých vstupovat, budete jej pro sebe objevovat a budete si v něm uzdravovat destruktivní a nefunkční představy o vině, neceně, studu a podobně.

Pro vstup do vnitřních světů používáme způsob práce amerického psychologa Stephana Eligia Gallegose, který spojil znalosti moderní medicíny s věděním amerických indiánů. Oba jsme absolvovali jeho výcvik. Eliška absolvovala také jeho tříletou školu.

Na kurzu se budete učit zkoumat svoji vnitřní magickou krajinu. Budete ji dávat prostor, aby se sama uzdravila a sama sebe dále objevovala.

Zjistíte, jak velmi příjemné je, když se váš vnitřní svět v některém aspektu vašeho života uzdraví. Najednou zjistíte, že se právě tam mnohem lépe přijímáte, jste tam mnohem více sami sebou a jste k sobě nádherně laskaví. Vytváříte pak přirozeně prostor také pro laskavost a přijetí vás druhými.

Zakusíte, jak vaše změna vnímání sebe, je vždy zároveň velmi příjemnou změnou vnímání druhých.

Všichni můžeme objevit, jak nádherné bytosti jsme, jak nádherné bytosti jsou druzí a tím od základů změnit to,

čemu říkáme život, naše fyzická realita.

Všichni si můžeme splnit své sny a zazářit.

Kdy

Září 11 (Pátek) - Květen 7 (Pátek)

Kde

Litomyšl, Smetanovo náměstí 31 - naše kanceláře (nad provozovnou Komerční banky)

Lektor

Ing. Pavel Polok nebo Ing. Eliška Bečková

Cena

1 800 Kč za lekci

X