SEMINÁŘE

((3.10.2017 tato stránka bude upravena tak, aby byla v kontextu s nově vznikající stránkou KURZY VEČERNÍ A VÍKENDOVÉ))

Semináře jsou v podstatě kurzy, které mají obvykle týdenní cyklus, doba jedné lekce je 3 hodiny a začátky bývají od 17:00. Počet lekcí semináře je 4 až 10. Počet účastníků semináře je kolem 20, záleží na typu semináře. Minimální počet účastníků je 10. Semináře pořádáme v našich prostorách v Litomyšli, anebo si je můžete zorganizovat ve svých prostorách v místě vašeho bydliště. Organizátor semináře má seminář zdarma. Téma seminářů si můžete po dohodě s námi určit sami, nebo můžete využít semináře z naší nabídky.

Ve všech seminářích využíváme svoje zkušenosti, které jsme získali ve své praxi při práci s klienty. Zároveň jsme objevili velmi mnoho zajímavých vazeb a souvislostí, které jsou velmi překvapivé, které nejsou běžně známé, a které nebyly dosud publikovány. Souvislosti, které nám umožňují podstatně lépe rozumět sami sobě, svému životu a svému zdraví.  Jejich pochopení vám umožní úplně nový, netušený pohled na vás samé, na vaše jednání a na jeho dopady. Úplně nové chápání vašeho života a zákonů, kterými se řídí, vám umožní dělat ve svých životech neuvěřitelné změny, změny sebe sama, svého emočního a charakterového nastavení, změny jakékoli myslitelné stránky vašeho života.

Ceny seminářů

Seminář se platí celý předem. Ve výjimečných případech lze seminář splácet postupně. Celková cena semináře na účastníka vychází z ceny jedné lekce semináře a ta je podle místa konání celkem 2 000,- Kč4 000,- Kč. Při vzdálenostech nad 150 km od Litomyšle si cenu domlouváme individuálně. Celková cena jedné lekce se rozpočítá na všechny účastníky semináře. K této částce, se přičítá případný nájem prostor, zase rozpočítaný na účastníka. Organizátor semináře má seminář zdarma. S organizací semináře organizátorovi pomáháme. Seminář lze zorganizovat i v našich prostorách v Litomyšli.

Zorganizujte si seminář

Semináře obvykle neorganizujeme my sami, ale zájemci o ně. Kdokoliv se s námi může na organizaci semináře domluvit. Určíte si téma, navrhnete prostory, dáte dohromady skupinu zájemců a dohodneme se na termínech a čase. Váš seminář pak můžeme ještě inzerovat na našich stránkách v akcích a aktualitách.

Nabídka běžných večerních seminářů

Rozsah seminářů, počet a délka lekcí je uveden orientačně. Je na vás, jak hodně se budete chtít naučit, pochopit a změnit.

Semináře, tak jak jsou zde uvedeny, vznikaly postupně a tak se mohou tematicky překrývat. Semináře si můžete i sami po dohodě s námi libovolně přizpůsobit svým představám.

Seminář setkání s vnitřním zdrojem lásky a moudrosti
Seminář seberealizace
Hovory o vztazích a partnerství
Hovory o sexualitě ve vztazích
Hovory o zdraví
Hovory o vztazích rodič dítě
Praktická numerologie
Základy výkladu stromu
Seminář léčení života
Velký seminář zaměřený na vztahy a zdraví
Semináře pro úřady a personál zdravotnických zařízení


Seminář setkání s vnitřním zdrojem lásky a moudrosti

lektor Eliška Bečková
doba trvání 4 lekce
počet účastníků 10 – 20

Každý jsme prožili ve svém životě situace, kdy se nám něco povedlo, kdy se dařilo, a kdy jsme na sebe byli hrdí. Každý také máme zážitky opačné, kdy se nám nedařilo, kdy jsme nevěděli a neuměli, kdy jsme se nezachovali hezky, a kdy jsme se za to soudili a styděli. Většinou ty části nás, na které jsme hrdí, oceňujeme a přijímáme, a na ty druhé bychom nejraději zapomněli.

A zažili jsme také chvíle, ve kterých jsme cítili, že nás druzí mají rádi. A máme také chvíle, kdy jsme se cítili být zraňování druhými.

Většina z nás má tendenci selektovat svoje prožitky, svoje vlastnosti a svoje pocity, na dobré a špatné, na žádoucí a odmítané.

Můžeme to dělat, není na tom nic špatně, jen to má svoje důsledky. Tím, že odmítáme části sebe, tím oslabujeme zdroj lásky uvnitř nás.

A je na nás, co si vybereme, jsme svobodné bytosti. Můžeme žít lásku nebo odmítání.

A můžeme se spojit se svým vnitřním zdrojem a zeptat se ho, jak máme žít víc lásky k sobě i k ostatním 😀😀.

Seminář seberealizace

lektor Eliška Bečková nebo Pavel Polok
doba trvání 8 lekcí
počet účastníků 10 – 20

Každý z nás má nějakou představu, jak vypadá jeho štěstí, každý z nás má své sny, co by chtěl dosáhnout, jako člověk, jaké by chtěl mít vztahy, jak by chtěl žít. Každý z nás má své sny, které by chtěl realizovat.

Ale jak jdeme životem, pomalu zjišťujeme, že svých snů a plánů dosáhnout neumíme. Často na cestě životem sbíráme různá zranění a svoji schopnost realizace pomalu ztrácíme. Díky různým zkušenostem ve svých životech, často už v dětství, si vytváříme přesvědčení, která nás v dosahování svých snů přímo zablokují. Třeba přesvědčení, že nejde, nebo neumíme být úspěšní v práci, vydělat dost peněz a pak cestovat, nebo hezky bydlet, mít hezké vztahy se svými partnery, anebo se svými dětmi.

Na tomto semináři vám pomůžeme pochopit, jak právě vy jste se narodili, s jakými schopnostmi, silnými stránkami a s jakými bloky, kterými si sami vytváříte své úspěchy i prohry. Pomůžeme vám lépe pochopit, vaše konkrétní životní situace jejichž důsledkem je zhoršení vašich schopností uspět. Například pomůžeme vám lépe pochopit vaše rozchody s partnery tak, abyste si v jejich důsledku neblokovali další vztahy.

Povedeme každého účastníka semináře tak, aby lépe pochopil kým on sám vlastně je, pomůžeme mu uchopit jeho silné stránky a jeho osobní historii. Výsledkem této práce s představami o sobě, o světě a práce s emočními schematy každého účastníka bude vytvoření prostoru v životě dotyčného pro výrazné zlepšení dosahování jeho cílů a snů.

Účastníci těchto seminářů obvykle už v průběhu semináře výrazně mění  své vztahy a svůj život obecně.

Hovory o vztazích a partnerství

lektor Pavel Polok nebo Eliška Bečková
doba trvání 4  lekce
počet účastníků 10 – 20

Cyklus hovorů o vztazích je zaměřen na pochopení, jak vlastně vztahy tvoříme, jaké dovednosti k jejich tvorbě používáme, jaké zákony ve vztazích platí. Účastníkům hovorů pomáhám pochopit, jak tvoří své vztahy právě oni a kde mají prostor pro změny a jak změny dělat. Pokud chápeme, jak vztahy fungují, můžeme jakkoli ovlivnit jednání druhých směrem k nám. Každá lekce semináře má svoji teoretickou část a pak část praktickou, kde odpovídám na otázky účastníků. Počet účastníků semináře je omezen, abyste měli prostor pro lepší pochopení řešení právě vašich životních situací a témat.

Hovory o sexualitě ve vztazích

lektor Pavel Polok nebo Eliška Bečková
doba trvání 4 lekce
počet účastníků 10 – 20

Tento cyklus hovorů se zabývá funkcí sexuality ve vztazích. Jak ji chápat, jaká má pravidla, jaké jsou příčiny našeho jednání v této oblasti? Jak si nacházíme své sexuální partnery a proč si často najdeme partnera, který má v této oblasti naprosto rozdílné představy a jak to změnit? Víte, že nevěry mají velmi často příčinu v nepřijetí sebe sama? Víte, že potřeba jednoho partnera má naprosto stejnou cenu, jako nepotřeba partnera druhého a víte, jak takovou situaci řešit? Víte, že naše postoje k sexualitě a naše chování v této oblasti formovali naši rodiče vlastním příkladem a víte jak? Například, že velmi často nevěrní rodiče mají děti, které sami nevěrou procházejí? Víte, jak lze ovlivnit svoji sexuální aktivitu a od čeho je odvozena? Víte, jak pracovat s nezájmem partnera v této oblasti, jak vzniká, kde má kořeny a jak ji řešit? Víte, jak léčit frigiditu, neschopnost dosáhnout orgasmu a impotenci? Víte, kde jsou obvyklé příčiny těchto poruch? Víte jak dosáhnout harmonii v této oblasti a že i sex může být víc, než jen příjemně strávený čas? Jak se postavit k sexualitě mladistvých? Na tomto semináři jako na každém bude vždy teoretická část a část, ve které vám budu odpovídat na vaše otázky.

Hovory o zdraví

lektor Pavel Polok nebo Eliška Bečková
doba trvání 4 večerní lekce, nebo dva dny jednodenního semináře, (víkend)
počet účastníků 10 – 30

Cyklus hovorů o zdraví je zaměřen na pochopení psychosomatiky nemocí. Účastníkům hovorů vysvětlím, jak jednotlivé orgány a funkce těla vyjadřují naše konkrétní emoční dovednosti, naše jednání. Jak psychosomaticky vznikají konkrétní nemoci a jak je změnou postojů a jednání léčit. Účastníci hovorů dostanou v elektronické podobě moji knížku Psychosomatika člověka a jeho nemocí. Na semináři vám pomohu pochopit, jak právě vy si děláte právě vaše nemoci, nebo zdravotní problémy a jak je pomocí psychosomatiky léčit. Vysvětlím vám jak vznikají konkrétní nemoci vašich dětí a jak jim předcházet a jak je alternativně léčit.

Hovory o vztazích rodič dítě

lektor  Eliška Bečková nebo Pavel Polok
doba trvání 4  lekce
počet účastníků 10 – 20

Všichni jsme byli dětmi a většina z nás už je i rodiči. V dětství jsme, jako děti měli nějaké požadavky na rodiče, vadil nám jejich hněv a odmítání, jejich křik a tresty. Nyní jsme rodiči, a jak se svými dětmi jednáme? Umíme propojit tyto dvě zkušenosti? Zkušenost dítěte s rolí rodiče? Umíme nezopakovat chyby našich rodičů? Jaká je psychologie vztahu rodič dítě z pohledu jedné a pak i druhé strany? Jak s dítětem vytvořit otevřený, upřímný vztah, který nám vydrží až do pozdního věku, a jak rozbitý vztah opravit? Chápeme vůbec, že dítě nás ve svém jednání jen replikuje, kopíruje, umíme to vůbec vidět? Chápeme, že pokud chceme po dítěti změny, měli bychom změnit vzory? Tedy sebe sama? Chápeme, že chceme-li, aby dítě nebylo konfliktní, nebo třeba šikanované, že se musíme podívat na sebe sama, jaké vzory mu pro jeho jednání dáváme?

Tento seminář je zaměřen na výchovu dětí. Jaká pravidla v této oblasti platí a jsou velmi důležitá? Co bychom měli vědět, abychom z dítěte vychovali úspěšného a šťastného člověka? Jaké nejčastější chyby ve výchově děláme a proč? Proč jsou naše děti nemocné a jak jejich nemocem rozumět, předcházet jim, léčit je. Na semináři projdeme vývoj dítěte od početí až do věku 21 let.

Praktická numerologie

lektor Pavel Polok nebo Eliška Bečková
doba trvání 6 večerních lekcí, nebo dva dny jednodenního semináře, (víkend)
počet účastníků 10 – 20

Numerologii používáme ve své běžné praxi při práci s klienty. Numerologie nám umožňuje lidem lépe rozumět, umožní nám vidět jejich charakter, osobnost, vnitřní rozpory, slabé a silné stránky, vazby na rodiče, témata, která mají v tomto životě řešit, pochopit, změnit. Na semináři vysvětlím základy numerologického výkladu křestního jména a data narození. Účastníci semináře si budou pod mým vedením moci dělat v rámci praktických cvičení výklady svých dat narození. Účastníci semináře dostanou numerologické podklady, které sami používáme.

Základy výkladu stromu

lektor  Eliška Bečková nebo Pavel Polok
doba trvání 4 večerní lekce, nebo jeden den jednodenního semináře
počet účastníků 10 – 20

Na tomto semináři si nakreslíte svůj strom a já vám vaše obrázky postupně vyložím a vysvětlím vám u toho, jak vlastně obrázky vykládám. Naučíte se tedy základy výkladu stromu a zároveň se dozvíte, něco o sobě. Z obrázku stromu lze vyčíst vaši osobní historii a traumata, která jsou v ní do současnosti aktivní, emoční a charakterové vlastnosti, a jak je uchopujete, zdali jsou vašimi silnými stránkami, či vás nějak znevýhodňují. Výsledkem čtení obrázku stromu je celkový obraz osobnosti a doporučení, na co konkrétně by se člověk měl zaměřit, aby byl ve svém životě úspěšnější a spokojenější. V obrázku lze hledat i odpovědi na řešení konkrétní životní komplikací.

Seminář léčení života

lektor Pavel Polok nebo Eliška Bečková
doba trvání jedna lekce s dobou trvání 4 až 6 hodin, dle dohody
počet účastníků 10 – 15

Jedná se o velmi oblíbený seminář, který je zaměřen na celkové pochopení vašeho života, a na změny, které v něm můžete udělat díky tomu, že svému životu a sami sobě lépe porozumíte.

Na semináři pracuji s každým účastníkem semináře.  Seminář je založen na moji mnohaleté praxi v práci s klienty, s jejich vztahy a s životními problémy, s léčením jejich i dlouhodobých zdravotních a životních problémů.

Seminář je rozdělen na následující části;

 1. část je teoretická – vysvětlím vám základní pravidla, která v životě platí univerzálně a nezávisle na tom, zda o nich víme či nevíme.
 2. část je praktická – každý si nakreslí svůj strom a nezáleží na tom, zda člověk umí či neumí kreslit, obrázek vždy vyjadřuje život člověka.
 3. část je propojení teorie a praxe – každému osobně vysvětlím na jeho konkrétním obrázku, co je právě v jeho životě právě v tuto chvíli potřeba pochopit, posílit, rozvíjet nebo změnit, aby člověk žil vědoměji, spokojeněji a radostněji. Aby vystoupil ze svých destrukcí a případných nemocí.

Na začátku semináře vám vysvětlím základní pravidla, kterými se obecně řídí život, vztahy a zdraví člověka. Jsou to pravidla, která nejsou popsána v žádné literatuře, která jsem objevil při své práci s klienty. My všichni, každý z nás, my jsme jediní tvůrci svých životů. Na začátku semináře vám vysvětlím, jak si vlastně své životy všichni tvoříme, jakým způsobem si do nich přitahujeme své partnery a jak ovlivňujeme jejich chování směrem k nám. V této části semináře budete mít prostor na svoje otázky.

V další praktické části semináře si nakreslíte obrázek stromu a já každému z vás vysvětlím, jak jste vlastně právě vy pro tento svůj život definováni. V obrázku stromu vždy nakreslíme svoji osobní historii, která velmi ovlivňuje naši současnost, naše emoční reakce na podněty z okolí. Nakreslíme to, jak jsme se naučili interpretovat dění okolo sebe a jak jsme se na ně naučili reagovat, jací vlastně jsme.

Pomocí výkladu obrázku vám pomohu pochopit, proč žijete právě to, co žijete a to v jakékoli oblasti života. Vysvětlím vám, jak to můžete změnit. Pomohu vám pochopit vaše vztahy, s rodiči, s partnery, s dětmi, s přáteli anebo v práci. Společně najdeme řešení, která jsou vhodná právě pro vás. Pokud máte zdravotní problémy, ukážu vám na ně úplně nový pohled. Vysvětlím vám, jakým způsobem, jakým jednáním je vlastně vytváříte a jak můžete sami svůj zdravotní stav výrazně zlepšit, nebo se i sami úplně uzdravit.

Z obrázku stromu lze určit, kde a jaké změny sebe sama bychom měli udělat, abychom byli úspěšnější a spokojenější v jakékoli myslitelné konkrétní oblasti života.

Do obrázku stromu si namalujete své silné stránky, kterými jste pro tento život vybaveni a kterých si nemusíte být vždy plně vědomi a které pak ke své škodě neužíváte. Na semináři vám vysvětlím, jak se naučit své silné stránky používat a dále rozvíjet.

Velký seminář zaměřený na vztahy a zdraví

lektor Eliška Bečková nebo Pavel Polok
doba trvání 8 lekcí
počet účastníků 10 – 20

Jedná se o klasický seminář, na kterém pracujeme podobně, jako na velkých kurzech. Je vlastně průvodcem při řešení životních, vztahových a zdravotních problémů účastníků. Je seminářem, na kterém můžete realizovat svůj osobní rozvoj. Trvání semináře je 3 měsíce, protože je zaměřen prakticky a jde do hloubky ve vašem pochopení a změnách sebe sama a vašich životů. Vedeme vás na něm ke změnám, na jejichž realizaci, potřebujete čas a prostor. Je to nejčastější a nejoblíbenější seminář, který organizujeme, protože na něm lze dosáhnout opravdu velkých změn osobnosti a života člověka. Můžete si zde vyřešit celoživotně neřešitelné problémy a traumata a uzdravit si své nemoci a nemoci vašich dětí. Účastníci semináře si zde často nastartují úplně nový, jiný život, který pak po semináři už samostatně dál rozvíjí.

Nabídka celodenních seminářů

Celodenní semináře si můžete po dohodě s námi zorganizovat u nás v našich prostorách v Litomyšli, nebo ve svých prostorách v místě bydliště. V našich prostorách je k dispozici na semináři káva, čaj, ovoce, na některých seminářích v poledne polévka s chlebem. Semináře začínají v 9:00 a končí dle potřeby, v rozmezí 17:00 až 20:00, nebo dle dohody.

Semináře pro úřady a personál zdravotnických zařízení

Semináře jsou určeny pro

 1. úřady a organizace, které chtějí zlepšit schopnost spolupráce a výkonnost týmu, kolektivu, nebo tam, kde byla nějakým způsobem narušena schopnost spolupráce díky stresu, nebo komplikovaným mezilidským vztahům.
 2. personál zdravotnických organizací, kde dochází z titulu způsobu práce k narušení osobnosti personálu. Například v ústavu pro postižené Alzheimerovou nemocí, díky typu postižení klientů může personál začít vnímat dospělé osoby okolo sebe jako děti a časem se k nim i takto chovat. Tento model jednání ale časem neumíme nezačít používat i na členy rodiny a pak dochází k rozvratům rodinných vztahů. Na semináři pomáháme personálu uvědomit a eliminovat tyto vlivy pracovního prostředí a zlepšit tak svoji odbornost jednání a výkonnost v zaměstnání a eliminovat dopady zaměstnání na osobní život.

Pro každou zakázku stanovujeme individuální náplň semináře vycházejících z požadavků zadavatele. Zde je jeden příklad konkrétního semináře.

Psychologie vztahů na pracovišti a práce s klientem

 1. Základní psychologie vztahů obecně, psychologie, která by se měla učit na školách.
  1. seberealizace člověka na pracovišti
  2. charakterové rysy a jejich vliv na naše jednání na pracovišti, sebeprezentace.
 2. Vztah klient úředník, psychologie práce s klientem
  1. image úředníka, verbální a neverbální komunikace, pravidla profesionálního vystupování
  2. jak reagovat na negativního, rozčileného klienta, jak reagovat na kritiku
 3. Stres na pracovišti, mechanismy vzniku, jak mu předcházet a jeho eliminace
  1. práce pod časovým tlakem
  2. stres ze zodpovědnosti
  3. vznik pocitu vyhoření, jak vzniká, jak mu předcházet, jak jej řešit
  4. stres a nemoci
 4. Vztahy na pracovišti
  1. vztahy s kolegy – jak na pracovišti zvládat charakterové rozdíly
  2. vztahy s nadřízenými – jak se vyrovnat s autoritou nadřízeného, s jeho kontrolou, s jeho kritikou.

Na semináři budou mít zaměstnanci prostor na konkrétní otázky a na otázky týkající se specifik jejich pracoviště.