KURZY ROČNÍ

Na tento kurz se můžete nyní přihlásit

MOTTO

Když vykopeme studnu, nepoužíváme její vodu jen my, ale používají ji všichni v jejím okolí. Vykopat studnu, kde je pramen čisté vody, je jako jít hledat a najít lásku. Vykopat studnu, znamená rozhodnout se, vzít si nářadí, rozmyslet se, aby mne studna nezasypala, a kopat, dřít, překonávat překážky, když narazíme na balvan, na skálu. Kopat tak dlouho, dokud na vodu, lásku nenarazíme. Když máme opravdovou odvahu hledat lásku, nakonec ji najdeme a ona se nám pak sama v našem životě šíří dál. Když pak budeme studnu, lásku opatrovat, budeme z ní moci čerpat po celý zbývající život. A budou z ní moci čerpat i lidé z našeho okolí, z okolí studny, naši blízcí.

Na kurzech si opravíte, nebo konečně vykopete svoji studnu, která vám bude radostí.

Proč kurzy?

Když se chceme něčemu novému naučit, je pro nás výhodné se učit ve skupině, vytvoříte si v ní bezpečné stabilní prostředí. Skupina urychluje proces učení mnoha způsoby a také je to místo sdílení, ve kterém se učíte skrze učení se druhých. Obvykle v rámci skupiny vytváříte hluboká přátelství. 

V rámci skupiny se můžete postupně otevřít, protože ta vytváří pocit bezpečí, je to jako rodina, nelze ji nahradit. V rámci skupiny můžete vidět proměny druhých a proměny svoje, skupina na vás bude reagovat a vy můžete reagovat na ni. Vidět proces proměn druhých vám umožní jít ve svých změnách mnohem hlouběji a rozsáhleji, než když pracujete samostatně. 

ROČNÍ KURZY LÉČENÍ ŽIVOTA

 • Přihlášky do kurzů přijímáme celoročně. Přihlášky podávejte mailem a měly by obsahovat; Jméno, datum narození, bydliště, telefon a důvod, proč kurz chcete absolvovat. Uveďte, konkrétní kurz, který chcete absolvovat z nabídky níže.
 • Kurzu se mohou zúčastnit všichni, kteří absolvovali alespoň jedno léčivé sezení. Tuto podmínku dáváme proto, abyste se seznámili se způsobem práce na sobě u nás.
 • Kurzy trvají 9 měsíců, obsahují 9 lekcí, jednu lekci měsíčně. Polovina lekcí je v sobotu a polovina lekcí je v pátek. Kurzy začínají v září a končí v červnu. Konkrétní termíny kurzů pro jednotlivé skupiny se pro každý ročník upřesňují v červenci.
 • Jedna lekce trvá celý den. Začíná v 9:00 a končí podle potřeby, obvykle mezi pátou a devátou hodinou večer.
 • Na kurzu je zajištěno jídlo; k obědu polévka a chléb, ovoce, odpoledne chleba s pomazánkou.
 • Kurzy se konají v naší kanceláři v Litomyšli, nebo v místě vašeho bydliště po dohodě s námi.
 • Nelze vynechat lekci kurzu, ale můžete si ji nahradit v jiné skupině, pokud byste si ji nenahradili, nebudete moci v kurzu pokračovat. V další lekci by vám scházelo to, co se naučili ostatní, a zdržovali byste je. Proto je potřeba dobře zvážit, zda kurz chcete absolvovat. Zda máte pocit, že by byl pro vás přínosem.

NÁPLŇ KURZŮ OBECNĚ

 • Práce na kurzech je zaměřena na konkrétní změny vašich životů, vašich vztahů, vašeho zdraví. Jediným kritériem jsou skutečné změny, kterých se vám ve vašich životech podaří během kurzu a po něm dosáhnout.
 • Na všech kurzech se tedy jedná o práci na sobě a svém životě. Práci na jeho pochopení a změnách. Práce na pochopení života obecně.
 • Na kurzech pracujeme s moudrostí, která není popsána v žádných současných knihách. Na kurzech vám tuto moudrost předáváme a učíme vás ji používat. Moudrost, kterou vám dáme k dispozici, není čistě myšlenková, rozumová, ale z velké části i pocitová.
 • Naučíme vás vědomé práci s pocity a myšlenkami naučíme vás vidět, jakou moc mají pocity a myšlenky ve vašem životě a naučíme vás tuto moc využívat.
 • Naučíme vás pracovat s obrázky, které si sami nakreslíte, rozumět informacím, které jsou v nich skryty a využít je k pochopení a změně sebe, svých pocitů a postojů.
 • Naučíme vás pracovat s bytostmi, které jsou okolo vás a které vám mohou ve vašich životech hodně pomáhat, jestliže jim to dovolíte.
 • Práce ve skupině má víc důvodů, uvidíte, že vaše problémy jsou dost podobné a že není moudré se za ně stydět, či odsuzovat. Na kurzech si musíte radit navzájem a budete překvapeni, jak hodně vám to zase pomůže podstatně lépe chápat sebe a svůj vlastní život. To vám umožní rychlejší osobní změny a změny ve vašich životech.

Místa konání kurzů

Na místě konání kurzu se s námi můžete domluvit. Místa konání kurzů se každý rok mění, jsou určena vašim zájmem. Na každý rok podmínky kurzů, vypsané kurzy, a organizátory kurzů vypisujeme samostatně v akci: „PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO ROČNÍCH KURZŮ“, kterou obvykle na našich stránkách vyvěšujeme v březnu.

NABÍDKA ROČNÍCH KURZŮ

Zde, na této stránce je uvedena naše obecná nabídka kurzů, které můžete po nás chtít, které si po dohodě s námi můžete sami zorganizovat. Aktuální kurzy, do kterých se můžete přihlásit na další ročník máme vždy v nabídce aktuality.

Kurzy podle témat se otvírají podle aktuální poptávky. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 5 zájemců. Témata se mohou každý rok dále vyvíjet a jsou pro každý ročník vypisována samostatně.

KURZ „JAK BÝT TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA – ZÁKLADNÍ“.

Pro koho je kurz určen: Pro klienty, kteří ještě neabsolvovali žádný náš kurz, nebo pro klienty, kteří si chtějí kurz zopakovat, protože se chtějí dále vyvíjet.

NÁPLŇ KURZU:

 • Naučíte se pochopit a v praxi používat pravidla a zákonitosti, kterými si tvoříme svůj vlastní život.
 • Naučíte se najít a změnit chybné postoje v sobě, místo hledání viníků svých nezdarů ve vnějším světě.
 • Naučíte se najít, uvědomit a přijmout svoji přirozenost. Najdete sami sebe v sobě.
 • Naučíte se rozumět a používat psychosomatiku k léčení některých svých onemocnění a zároveň, jak předcházet vážnějším onemocněním.
 • Naučíte se přistupovat k životu pozitivním způsobem a přijímat životní lekce, jako příležitost k osobnímu růstu a ne k utrpení.
Lektor: Pavel Polok nebo Eliška Bečková
Místo konání: V prostorách našich kanceláří v Litomyšli, po dohodě ve vašich prostorách
Počet osob: 6 účastníků ve skupině
Cena kurzu: 1 600,-Kč/1 lekce v Litomyšli (platí se vždy po skončení lekce), ((ročník 2017/2018))

KURZ „JAK BÝT TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA – PRO MANŽELE, NEBO PARTNERY“

Tento kurz neotvíráme každý rok, pokud v daném roce kurz neotevřeme, mohou se partneři účastnit základních kurzů.

Pro koho je kurz určen: Manželské páry nebo partnery žijící ve společné domácnosti.

CO JE CÍLEM A NÁPLNÍ KURZU:

 • Naučíte se pochopit a používat v praxi zákonitosti, kterými tvoříme partnerský vztah.
 • Naučíte se najít a změnit chybné postoje v sobě, místo hledání viníků svých nezdarů ve svých partnerech.
 • Naučíte se najít, uvědomit a přijmout svoji přirozenost. Najdete sami sebe v sobě.
 • Naučíte se rozpoznávat pravidla partnerského „ zrcadlení“.
 • Naučíte se přistupovat k životu pozitivním způsobem a přijímat životní lekce, jako příležitost k osobnímu růstu a ne k utrpení.
 • Stanete se jeden pro druhého oporou, naučíte se spolupracovat.
 • Váš partnerský vztah bude harmoničtější, laskavější a bez závislosti jeden na druhém.
Lektor: Pavel Polok nebo Eliška Bečková
Místo konání: V prostorách našich kanceláří v Litomyšli, po dohodě ve vašich prostorách
Počet osob: 3 manželské nebo partnerské páry ve skupině
Cena kurzu: 2 500,-Kč/1 pár 1 lekce v Litomyšli (platí se vždy po skončení lekce), ((ročník 2017/2018))

KURZ „JAK BÝT TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA – PRO LÉČITELE“

Pro koho je kurz určen: Pro všechny, kteří by se chtěli věnovat nějaké formě léčitelství, či pomoci druhým lidem nebo dětem. Pro všechny, kteří pracují s postiženými, nebo nemocnými lidmi.

CO JE CÍLEM A NÁPLNÍ KURZU:

 • Práce na sobě a svém životě se zaměřením na pomoc druhým.
 • Najít vaše léčitelské vlohy, které máme všichni, pokud jste je ještě sami nenašli.
 • Pomoci vám vaše léčitelské vlohy lépe pochopit, rozvíjet a učit vás s nimi pracovat.
 • Pokud budete chtít, pomoci vám nastartovat vaši práci s lidmi.
Lektor: Pavel Polok nebo  Eliška Bečková
Místo konání: V prostorách našich kanceláří v Litomyšli, po dohodě ve vašich prostorách
Počet osob: 6 účastníků ve skupině
Cena kurzu: 1 600,-Kč/1 lekce v Litomyšli (platí se vždy po skončení lekce), ((ročník 2017/2018))