Láska, vztahy, partnerství, základní principy…

Láska, vztahy, partnerství, základní principy, o kterých bychom měli vědět, abychom byly ve vztazích úspěšnější. Jak nás pro partnerství definovalo dětství a vztah s rodiči?

Autor: Šárka Prokešová – kursistka
Datum: 2. 10. 2015

Vidím dvě bytosti, jsou průhledné, trochu duhové a uvnitř sebe mají velice složitý a výkonný mechanismus, vypadá trochu jako stroj, počítač.

Ty bytosti se setkávají, jakoby do sebe narazí. Zaujmou se a zkoumají se, dívají se na sebe smysly i mimo smysly, pak se dotýkají. Sbírají informace. Vším a všechno je to sbírání informací. Zajímají se bez hodnocení, co vzájemně nesou. Vše, co dělají je sbírání informací.

Zajímají se o sebe do té míry, že sbírají informace i uvnitř těl. Prolnou se, stále se zájmem a radostnou chutí vědět informace stopují, co nesou. Dívají se na svoje potenciály. Potom najdou příjemné, radostné, styčné informace, které jim jsou velmi příjemné a naplňují jejich vizi, pomáhají jejich vlastnímu potenciálu jej nést, podporovat, rozšiřovat, rozkvétat. Je tam velmi příjemné teplo, velmi příjemné tělesné teplo, jako když se k někomu tulíme a ten někdo nás chová. Dívají se jedním směrem, směřují stejným směrem. Tak velmi, že vytvářejí třetí entitu. Novou, živou, s vlastním potenciálem. Podporují i ji.

Co je tam důležité je, že oni spolu jsou proto, že jejich potenciály se mohou vzájemně rozvíjet a podporovat, ale ví (mají informaci), že kdykoli mohou odejít zkoumat možnosti svého potenciálu v koexistenci s někým jiným a s jejich hodnotou to vůbec nic neudělá. Byli šťastní, že se mohou vzájemně podpořit, bylo jim ctí, že si mohli přinést nové informace a potřebují ve smyslu jejich života ten svůj potenciál rozvíjet. Dál mohou spolu zůstat po zbytek času, ale také nemusejí.

Pro malou entitu – jakoby dítě je dobré, když s ním zpočátku zůstanou, neboť jej naučí používat vlastní potenciál, který už pak samo rozvine. Předají mu zkušenosti, a pak se všichni tři mohou velmi přirozeně odebrat dál.

Další obraz:

Je to ale svět, stejně jako lidé, kde má každý ve vztahu velmi významné místo. Vidím bytost v krajině, začíná pršet, druhý mu vlastním tělem chrání suchý prostor nad ním. Je to velmi přirozené, má to tak být. Oba se realizují ve vztahu, mají svoji funkci. V tom velkém společenství máme mít každý svou originální funkci, která je nezastupitelná a která přesně skvěle všem slouží, když je projevená. Máme být trpěliví a počkat, až se ta funkce vyjeví.

Třetí obraz:

My tady na zemi se potkáme a jediné po čem toužíme je přijetí! Navíc se zhrozíme, jaké zrcadlo jsme to potkali. Takže vše obětujeme přijetí. Svobodu, úctu, respekt, náš rozkvět, pohodlí, jdeme do vztahů, které nám nevyhovují, jen abychom si potvrdili, že ty vztahy můžeme tvořit a někdo s námi do nich jde, jsme tím tedy v našich očích dobří. Ale protože chceme přijmout,  přizpůsobíme se druhému – slepě jdoucí za přijetím a zároveň odmítající toho druhého, protože v něm vidíme to, za co se sami stydíme u sebe.

Takové vztahy nás se vším všudy naučili rodiče. To břímě nepřijetí, pod kterým se hrbíme, je způsobeno výchovou. Způsobem výchovy a přístupu k nám. A je to přejatá výchova, mrtvá, neživá, napodobená beze smyslu, bez života.

A návod: máme stopovat tu výchovu, protože to jsou nalepené zvyky na nás. Máme stopovat, co přesně za výchovu u nás doma bylo a proč. Každý mrtvý zvyk.

A jak to poznáme? Že je tam obviňování.

Máme jít za obviňováním v našem životě, protože to nás teď v této době poprvé je schopno vést. My už jsme na to připravení. To obviňování vždy dělá mrtvý zvyk. To je ta přejatá výchova nás vůči nám samotným. Tak to poznáme.

Obviňování je tedy mocný učitel, kterého si máme vážit, neboť nás vyvede ze sebe samého. Vyvede nás k nám samotným. Kde obviňujeme sebe nebo někoho, tam jsme to slepě převzali. A co a proč? To je třeba stopovat.

Všechno, co odmítáme na partnerovi, odmítáme na sobě a to na nás nějakým způsobem odmítali rodiče, potažmo na sobě, to je návod, to je slepý zvyk.

Máme se podívat – pocitově podívat na rozdíl mezi zkoumáním bytostí a našim přístupem ke vztahům.

Je to velký rozdíl v přístupu a velký návod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *