2.6. – 3.6. Břeclav – Kurz numerologie

Lektor                     Ing. Pavel Polok
Termín                   2.6. až 3.6. 2018
Časy                        10:00 – 18:00 hodin sobota, přestávka na oběd,  
                                9:00 – 17:00 hodin neděle, přestávka na oběd
Místo                     V zasedačce sokolovny v Charvátské Nové Vsi, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav – 6
Cena semináře   1 800,- Kč v ceně jsou moje skripta numerologie ve formátu .pdf
Předběžná rezervace míst a informace
                                Jana Horníčková, tel: 773 750 744, mail: grbkaJ@seznam.cz

Letáček.               Kurz numerologie Břeclav 6 2018

Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Začátečnici dostanou moje skripta v předstihu a nastudují si skripta po stránku 15 včetně a stránku 23 – 58. Na stránkách jsou významy čísel 0 až 9. Budu s jejich znalostmi počítat. První část kurzu si mírně pokročilí se začátečníky tyto významy čísel proberou, včetně základní práce s čísly a jejich interpretací na různých místech data narození, jména a numerologické mřížky.

Jádro kurzu pak bude PRAXE. Kdy budeme pracovat s vašimi vlastními daty narození. Na svých kurzech numerologie jsem si všiml, že je to to nejcennější, co vám mohu dát. Praxí se nejlépe učíte, jak s čísly pracovat tak, abyste lépe rozuměli sobě, to na začátku, pak svým rodičům, dětem, partnerům a nakonec třeba i klientům. V praxi budeme hodně pracovat i s psychologií…

Některá čísla o nás říkají, že se chováme destruktivně a nevidíme to. Jak se chovat k takovému člověku, jak mu sdělit, co vidíme a jak se vyrovnat s jeho odmítnutím, protože on to co mu říkáme prostě vidět neumí? Na to je nejlepší praxe, kterou žádná teorie nemůže nikdy nahradit.

Jak chápat numerologii a co pomoci ní lze získat

S jakým i kartami jsme se vlastně narodili? Jaké karty nám vlastně ovlivňují život? Hrajeme s nimi od narození, jaké vlastně máme výsledky? Můžeme se na ty karty podívat. Můžeme s nimi hrát vědoměji. Všichni máme své trumfy, ale známe je? Odhalte hodnotu svých karet a začněte ji ve své hře zvané život lépe používat…

Všichni v sobě neseme více částí osobnosti, často s protichůdnými potřebami a představami. Například, jedna naše část potřebuje být součástí partnera a druhá potřebuje být kreativní a svobodná. Objevte tyto svoje části, pojmenujte je a podívejte se, jak vlastně řešíte svoje vnitřní konflikty, které ve vás vznikají díky protichůdnosti potřeb třeba těchto dvou částí osobnosti.

A až budete takto umět chápat sebe, budete se umět vysvětlit druhým a bez pocitů viny a bez obvinění. A zároveň budete takto umět chápat druhé. V takovém světě pak je mnohem menší prostor pro konflikty  a mnohem větší prostor pro seberealizaci.

Křestní jména

Na kurzu vám vysvětlím, jak numerologie chápe křestní jména. Ta o nás říkají mnohem více, než bychom si uměli vůbec představit. Každé křestní jméno něco říká o tom v jakém emočním světě dotyčný žije. Přes jaké vlastní představy chápe realitu okolo sebe, jak ji vlastně interpretuje. Pokud o těchto vnitřních světech lidí něco víme, rozumíme jim, můžeme je měnit.

Proberu s vámi několik křestních jmen a naučím vás, jak je vnímat a interpretovat. Jak jejich nositelům a jejich životním událostem lépe rozumět. Případně, jak jim pomoci.

  • Třeba jméno Pavel, moje vlastní jméno. Vždy kluk nejistý, velmi citlivý, potřebující oporu v rodičích a pak v partnerce. Ale vždy bojovník za spravedlnost. Lze se divit, že Pavel často frustrovaný? Lze se divit, že žije často jako podřízený a se svojí podřízeností nespokojený?
  • A třeba Helena, vždy žena osobnost, díky tomu může být úspěšná v profesní oblasti života, je odvážná.  Ale s muži je to téměř vždy jinak. Pokud neurčí datum jinak, vždy žije podřízený boj s muži, který obvykle prohrává. Muži ji ubližují, nerespektují ji a ona s tím bojuje a je v tom nešťastná. A nechápe, že to není o těch mužích, ale o ní samé. Křestní jméno v sobě nese informace, které jí umožní vidět, jak tu podřízenost a ten boj ona sama dělá a proč, a proč je v něm ta prohrávající a ponižovaná. A rozumět znamená umět změnit.