Přednáška „Vnitřní moudrost člověka“ v Pardubicích

Lektor Ing. Pavel Polok
Termín 31. 1. 2018 v 17:00
Místo NATURA PARK, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice
Vstupné 200,-Kč
Předběžná rezervace míst Miloslava Bohunická, tel: 605 147 812
nebo mail: milam28@seznam.cz

Letáček Přednáška Pardubice 31.1.2018

A malá inspirace – vstupte se mnou do světa představ a fantazie

Po mnoho stovek let jsme my lidé objevovali rozum a byli jsme jím fascinováni. A dnes stojíme v bodě, kdy pomalu začínáme chápat, že rozum je jen malou, i když velmi důležitou částí našeho vědomí.

Začínáme chápat, že naše vědomí je mnohem rozsáhlejší, než si v nejbujnější fantazii umíme představit. Že mít tělo znamená mít k dispozici ve vědomí vše, co kdy lidé a jejich předci objevili a prožili, dokonalé uvědomění sebe sama, schopnost vnímat svoji cenu a bezpodmínečně se milovat, schopnost tvořit a utvářet svůj život ve všech možných aspektech.

Mám svoje žáky, kteří chodí na roční kurzy. Na těchto kurzech si uzdravují své problémy, ať už ve vztazích, nebo zdravotní. Hledají sebe a svoji radost a štěstí. Na těchto kurzech si oni sami uzdravují vše jen tím, že zkoumají svůj vnitřní svět. Učí se jej vnímat. Učí se vnímat čím jsou, čím se narodili. Ale učí se vnímat třeba i svá zranění, která si ve své osobní historii vytvořili. Učí se vnímat dopad těchto třeba i mnoho let starých zranění na jejich přítomnost.

Žáci bývají velmi překvapeni,

  • když začnou chápat, proč je jejich vnitřní svět právě takový, jaký je a jak to souvisí s jejich rodiči a předky obecně. Když začnou chápat, že jejich denní realita je důsledkem dějů v jejich vnitřním světě a ne souhrou okolností, anebo důsledkem jednání druhých lidí směrem k nim.
  • když v sobě objeví skutečnou schopnost milovat sebe, o které neměli vůbec tušení, že ji v sobě nesou. Která je naplňuje obrovskou radostí. Najednou zažívají zkušenost, jak se jejich realita sama mění, jen díky tomu, že se změnila jejich vnitřní schopnost vnímat lásku. Jak se mění jejich vnímání druhých lidí a jak se díky tomu druzí lidé k nim chovají úplně jinak. Že není potřeba  za lásku bojovat, že pokud ji mají ve svém vnitřním světě, je pak přirozeně i součástí jejich života.
  • když v sobě, ve svém vnitřním světě objeví, že mají své průvodce životem, kteří se je snaží celý život chránit a vést je. Zažijí velký pocit úlevy, když zjistí, že se na ně mohou spolehnout a opřít se o ně.
  • že ve svém životě v různých situacích postupně poztráceli části sebe sama, které jim nyní schází a díky tomu jsou nešťastní, nebo mají problematické vztahy, nebo jsou nemocní. Bývají velmi překvapení, že své ztracené části mohou najít. A když je najdou, samy se uzdraví  jejich vztahy, nemoci a najednou najdou svoji radost v oblastech, kde ji nikdy neuměli mít…
  • když zjistí, že svůj život si vlastně tvoří svými představami o sobě a svých možnostech a představami o druhých. Najednou jsou schopni si se svými představami hrát a zkoumají, jak je jejich představy ovlivňují v jejích jednání v dennodenním životě. Třeba jak jejich jednání ovlivňuje strach a jaké výsledky má jejich jednání pod vlivem strachu.
  • když zjistí něco více o svém vnitřním strachu, který ve svém vnitřním světě představ nosí a díky tomu jej uzdraví. Jsou velmi překvapení, když zjistí, že bojovat se svým vnitřním strachem byla ta největší hloupost, kterou celý život dělali. Že ten strach chtěl jen uznat a pochopit…
  • z toho, co všechno v sobě umí najít a jak velmi jim to mění jejích denní realitu… Když zjistí, že všichni jsme skutečnými tvůrci a že nám nejde vnutit nic, co v sobě, ve svém vnitřním světě neneseme. Že nás nejde zranit, pokud v sobě představu zranění nemáme… Že nám nejde vnutit despekt, když si ve svém vnitřním světě sami sebe vážíme. Ale i třeba to, že pokud v sobě skutečně objevíme úctu k sobě, že pak už si budeme vždy vážit druhých, ať budou jednat jakkoli a že toto je jeden z vnitřních principů lásky…