Archiv pro rubriku: AKTUALITY

16. 6. 2018 Litomyšl – Seminář Setkání s vnitřním zdrojem lásky a moudrosti

Lektor                     Ing. Eliška Bečková
Termín                   16. 6. 2018
Časy                        9:00 – 18:00 hodin sobota, přestávka na oběd 
Místo                     V naši kanceláři – Smetanovo náměstí 31, Litomyšl (nad KB)
Cena semináře   1 200,- Kč 
Přihlášky              Míla Bohunická, tel: 605 147 812 e-mail: milam28@seznam.cz

Letáček Seminář setkání se zdrojem Eli červen 2018

Každý jsme prožili ve svém životě situace, kdy se nám něco povedlo, kdy se dařilo, a kdy jsme na sebe byli hrdí. Každý také máme zážitky opačné, kdy se nám nedařilo, kdy jsme nevěděli a neuměli, kdy jsme se nezachovali hezky, a kdy jsme se za to soudili a styděli. Většinou ty části nás, na které jsme hrdí, oceňujeme a přijímáme, a na ty druhé bychom nejraději zapomněli.

A zažili jsme také chvíle, ve kterých jsme cítili, že nás druzí mají rádi. A máme také chvíle, kdy jsme se cítili být zraňování druhými.

Většina z nás má tendenci selektovat svoje prožitky, svoje vlastnosti a svoje pocity, na dobré a špatné, na žádoucí a odmítané.

Můžeme to dělat, není na tom nic špatně, jen to má svoje důsledky. Tím, že odmítáme části sebe, tím oslabujeme zdroj lásky uvnitř nás.

A je na nás, co si vybereme, jsme svobodné bytosti. Můžeme žít lásku nebo odmítání.

A můžeme se spojit se svým vnitřním zdrojem a zeptat se ho, jak máme žít víc lásky k sobě i k ostatním 😀😀.

31.5. Břeclav – Přednáška Vztahy rodiče a děti – pro krásnější svět

Lektor Ing. Pavel Polok
Termín 31. 5. 2018 v 17:00
Místo V malém sále v 1.patře sokolovny v Charvátské Nové Vsi, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav
Vstupné 200,- Kč
Informace a předběžná rezervace míst Jana Horníčková, tel: 773 750 744,
mail: grbkaJ@seznam.cz
Letáček Přednáška Břeclav 31.5.18

Napadlo vás někdy propojit si svoje dětství s dětstvím rodičů? Napadlo vás někdy vnímat svoje děti přes sebe, svoje chování v dětském věku? A kdybyste to udělali, vzpomenete si, že jste svým rodičům třeba lhali, vzpomenete si proč? Možná pak budete lépe chápat svoje děti, až vám budou lhát, protože všichni svůj charakter, svoji emoční přirozenost dědíme po svých rodičích. Možná se zamyslíte nad tím, co byste potřebovali, jak by se k vám rodiče měli chovat, jak by vás měli vnímat, abyste nemuseli lhát a jak by se k vám měli chovat, když už jste lhali. A možná pak svoje jednání ke svým dětem změníte. Anebo budete lépe chápat třeba vztek vašich rodičů, když vy jste lhali, když se podíváte na ten svůj vztek, když vám nyní lžou vaše děti.

Napadlo vás někdy propojit závislost vašich dětí na mobilech, počítačích, televizi a internetu s vašimi závislostmi ve vašem dětství? Byly jiné, protože jste žili obklopeni jinými věcmi. Ale nebyly nakonec stejné? Jen na něčem jiném? Umíte si představit, jak byste dopadli vy, kdybyste měli k dispozici hračky vašich dětí?

Napadlo vás někdy, proč jedno z vašich dětí se učí skvěle a druhé, protože se nepřinutí učit, má špatné známky? Napadlo vás podívat se, po kom vaše děti dědili studijní vlohy a přístup ke škole? Po kom to jedno a po kom to druhé? A nebude to ani dědeček a ani prababička. A možná se podívejte, jak vám bylo, když vám učení nešlo. Co byste vlastně potřebovali? Kritizovat, ponižovat, trestat, anebo zájem a porozumění? Neměli byste pak nakonec svoje studijní výsledky trochu lepší?

Co tímto propojením světů, světa vašeho dětství a světa dětství vašich dětí získáme? V žádném případě to není omlouvání někoho. Ale může to být hluboké porozumění obou stran, vašich rodičů, i vašich dětí. A v tom hlubokém pochopení určitě najdete pomalu a postupně úplně jiné představy o tom, jak vnímat svoje děti i rodiče a vše ve vašem životě může být najednou úplně jinak. Zkraťte si tuto cestu k radosti a nechte se inspirovat přednáškou, je toho mnoho, co můžete objevit.

Váš svět a svět vašich dětí pak zkrásní a vy to vytvoříte

 

2.6. – 3.6. Břeclav – Kurz numerologie

Lektor                     Ing. Pavel Polok
Termín                   2.6. až 3.6. 2018
Časy                        10:00 – 18:00 hodin sobota, přestávka na oběd,  
                                9:00 – 17:00 hodin neděle, přestávka na oběd
Místo                     V zasedačce sokolovny v Charvátské Nové Vsi, Tyršův sad č. 206/4, Břeclav – 6
Cena semináře   1 800,- Kč v ceně jsou moje skripta numerologie ve formátu .pdf
Předběžná rezervace míst a informace
                                Jana Horníčková, tel: 773 750 744, mail: grbkaJ@seznam.cz

Letáček.               Kurz numerologie Břeclav 6 2018

Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Začátečnici dostanou moje skripta v předstihu a nastudují si skripta po stránku 15 včetně a stránku 23 – 58. Na stránkách jsou významy čísel 0 až 9. Budu s jejich znalostmi počítat. První část kurzu si mírně pokročilí se začátečníky tyto významy čísel proberou, včetně základní práce s čísly a jejich interpretací na různých místech data narození, jména a numerologické mřížky.

Jádro kurzu pak bude PRAXE. Kdy budeme pracovat s vašimi vlastními daty narození. Na svých kurzech numerologie jsem si všiml, že je to to nejcennější, co vám mohu dát. Praxí se nejlépe učíte, jak s čísly pracovat tak, abyste lépe rozuměli sobě, to na začátku, pak svým rodičům, dětem, partnerům a nakonec třeba i klientům. V praxi budeme hodně pracovat i s psychologií…

Některá čísla o nás říkají, že se chováme destruktivně a nevidíme to. Jak se chovat k takovému člověku, jak mu sdělit, co vidíme a jak se vyrovnat s jeho odmítnutím, protože on to co mu říkáme prostě vidět neumí? Na to je nejlepší praxe, kterou žádná teorie nemůže nikdy nahradit.

Jak chápat numerologii a co pomoci ní lze získat

S jakým i kartami jsme se vlastně narodili? Jaké karty nám vlastně ovlivňují život? Hrajeme s nimi od narození, jaké vlastně máme výsledky? Můžeme se na ty karty podívat. Můžeme s nimi hrát vědoměji. Všichni máme své trumfy, ale známe je? Odhalte hodnotu svých karet a začněte ji ve své hře zvané život lépe používat…

Všichni v sobě neseme více částí osobnosti, často s protichůdnými potřebami a představami. Například, jedna naše část potřebuje být součástí partnera a druhá potřebuje být kreativní a svobodná. Objevte tyto svoje části, pojmenujte je a podívejte se, jak vlastně řešíte svoje vnitřní konflikty, které ve vás vznikají díky protichůdnosti potřeb třeba těchto dvou částí osobnosti.

A až budete takto umět chápat sebe, budete se umět vysvětlit druhým a bez pocitů viny a bez obvinění. A zároveň budete takto umět chápat druhé. V takovém světě pak je mnohem menší prostor pro konflikty  a mnohem větší prostor pro seberealizaci.

Křestní jména

Na kurzu vám vysvětlím, jak numerologie chápe křestní jména. Ta o nás říkají mnohem více, než bychom si uměli vůbec představit. Každé křestní jméno něco říká o tom v jakém emočním světě dotyčný žije. Přes jaké vlastní představy chápe realitu okolo sebe, jak ji vlastně interpretuje. Pokud o těchto vnitřních světech lidí něco víme, rozumíme jim, můžeme je měnit.

Proberu s vámi několik křestních jmen a naučím vás, jak je vnímat a interpretovat. Jak jejich nositelům a jejich životním událostem lépe rozumět. Případně, jak jim pomoci.

 • Třeba jméno Pavel, moje vlastní jméno. Vždy kluk nejistý, velmi citlivý, potřebující oporu v rodičích a pak v partnerce. Ale vždy bojovník za spravedlnost. Lze se divit, že Pavel často frustrovaný? Lze se divit, že žije často jako podřízený a se svojí podřízeností nespokojený?
 • A třeba Helena, vždy žena osobnost, díky tomu může být úspěšná v profesní oblasti života, je odvážná.  Ale s muži je to téměř vždy jinak. Pokud neurčí datum jinak, vždy žije podřízený boj s muži, který obvykle prohrává. Muži ji ubližují, nerespektují ji a ona s tím bojuje a je v tom nešťastná. A nechápe, že to není o těch mužích, ale o ní samé. Křestní jméno v sobě nese informace, které jí umožní vidět, jak tu podřízenost a ten boj ona sama dělá a proč, a proč je v něm ta prohrávající a ponižovaná. A rozumět znamená umět změnit.

 

28.5. – 18.6. Litomyšl – Seminář Psychosomatika člověka v praxi – základy

Počet lekcí – 4
Počet účastníků semináře – 10 až 15
První lekce – 28. 5. 2018, poslední lekce 18. 6. 2018
Čas semináře – 17:00 až 20:00
Cena celého semináře – 1 500,- Kč, v ceně je e-kniha „Psychosomatika člověka a jeho emocí“
Místo konání semináře – Smetanovo náměstí 31, Litomyšl (nad KB, naše kanceláře)
Lektor – Ing. Pavel Polok
Přihlášky, kontakt – Míla Bohunická, tel: 605 147 812, e-mail: milam28@seznam.cz

Letáček Seminář „Psychosomatika v praxi“ – Litomyšl

 

Tělo, jako projekční prostor našeho vědomí

Celý náš život ve fyzické realitě hledáme to, co neumíme vytvořit ve svém vnitřním světě pocitů a představ a tím sami sebe a druhé nechtěně emočně zraňujeme…

Všichni jsme definováni tím, s čím jsme geneticky přišli na tento svět. Svojí emoční a fyzickou konstitucí, které jsou pevně provázány, a svojí zkušeností. Všichni se rodíme s omezenou schopností lásky, tolerance, ocenění sebe a druhých, s omezenou schopností empatie.

Absence těchto hodnot uvnitř nás, nás nutí hledat je vně nás.

Chceme, aby nás ostatní milovali, cenili a tolerovali víc, než my sami umíme milovat a cenit sebe a je a neumíme to vidět a chápat.

Pokud však emoční schopnosti lásky tolerance a ocenění v konkrétních situacích našich životů v sobě vnitřně neneseme, fyzická realita nám je nemůže poskytnout. A my to nechápeme a vytváříme v sobě představu emočních zranění a ta mohou být základem našich nemocí…


Na semináři se podíváme, kde a jak jsme získali své emoční nastavení a jak si vytváříme své zkušenosti.  Podíváme se, jak je toto emoční nastavení provázáno s fyzickým tělem a jeho zdravím, či nemocí.

Všichni se nějak snažíme do sebe integrovat své zraňující zkušenosti, nejprve svého dětství, pak svého partnerství. Všichni díky tomu máme vnitřní emoční části sebe sama nějak zraněné anebo nemocné a tím vytváříme prostor pro svá fyzická zranění a nemoci.


Rozum emocím poručit neumí, neumíme si říct, nebudu se vztekat, cítit poníženě, nešťastně, osaměle… Rozum to nemůže a nemá dělat. A přes to, pokud víte, jak emoce v člověku fungují, můžete je měnit…

Na semináři vám proto pomohu otevřít dveře do magického lidského vnitřního světa pocitů, představ a zkušeností a do jeho samouzdravujících schopností.

Seminář bude mít svoji teoretickou část kombinovanou s praxí, kde budeme pracovat s vašimi konkrétními nemocemi a s nemocemi vašich blízkých, dětí, rodičů, přátel…

Cíl semináře – základní znalosti a orientace

 • Díky semináři byste měli rozumět tomu, jak spolupracovat s lékaři, abyste nemocného člověka svým vedením neohrozili a jak spolupráci s lékaři využít k rychlejším uzdravení. Jak využít znalosti psychosomatiky tak, abyste lékaře k obnově a udržení svého zdraví pokud možno vůbec nepotřebovali.
 • Vysvětlím vám, jak využít mechanismy, které objevili sami lékaři, které spouští v těle samouzdravující procesy, díky kterým si tělo samo umí uzdravit jakkoli vážnou nemoc.
 • Díky semináři byste měli v základních rysech vědět, co je to vědomí a vnitřní svět člověka.
 • Díky semináři byste měli rozumět, jak jsou emoční a fyzická část člověka propojeny a jak se vzájemně ovlivňují. Jak si svým konkrétním chápáním svých konkrétních událostí ve svých vztazích vytváříme svoje konkrétní nemoci.
 • Díky semináři byste měli vědět, jak nemocného člověka spontánně vyvést z jeho pocitů, kterými si dělá svoji nemoc a tak jej uzdravit, nebo zlepšit jeho zdravotní stav, nebo minimalizovat potřebu lékařské péče…
 • Na semináři se naučíte rozumět základním emočním mechanismům nejčastějších nemocí.
 • Abyste lépe chápali možnosti psychosomatiky, budu mluvit o konkrétních případech léčení ve své praxi a jeho výsledcích…

Upozornění

Tento seminář neslouží k nahrazení lékařské péče.

 

 

5.6. 17:00 Brno, Hotel Slavia, Solniční 17 – Interaktivní přednáška „Psychosomatika vztahů“

Lektor Ing. Pavel Polok
Termín 5. 6. 2018, 17:00 až 20:30
Místo Hotel Slavia, Solniční 17, Brno. PROSTORY JSME PRO VELKÝ ZÁJEM O PŘEDNÁŠKU MUSELI ZMĚNIT
Vstupné 299,- Kč při přihlášení předem, nebo 400,- Kč na místě

Přihlášky posílejte prosím na mail: jirickovajana@gmail.com
Přihláška je platná po obdržení zálohy 99,- Kč na účet 178 207 332 / 0300, do zprávy prosím Vaše jméno a telefon, pošlu potvrzení, před začátkem semináře zaplatíte doplatek 200,- Kč. Záloha je nevratná, lze ji převést na náhradníka. Na místě před přednáškou bez předchozí rezervace je vstupné 400,- Kč do naplnění kapacity sálu.

Přemýšleli jste někdy nad tím,
       – jak se ve svých vztazích cítíte a proč?
       – co byste chtěli ve svých vztazích změnit?
       – jaký máte vztah se sebou sama?
       – co je vaším vnitřním bohatstvím?

Jak je se to stane, že se vnímáme každý jinak a že každý jinak vnímáme své okolí, ostatní lidi v něm. Jak je možné, že každý vnímáme jinak své možnosti a potenciály. Kde se to v nás vezme a jde to měnit? A když ano, pak jak se dají změny sebe sama a své reality vlastně dělat?

Všimli jste si toho, že kam až vám vaše paměť sahá, se ve svých vztazích cítíte více méně stejně? Někdo je spíše bázlivý, jiný zase trochu útočný, další je sebevědomý a jiný ne, a další je zase velmi pečující…

A všimli jste si toho, že ve svých vztazích – díky svým pocitům ze sebe a z těch druhých – máte více méně stále stejné výsledky…? Že to, co jste žili ve svém dětství s rodiči, žijete pak v nějaké formě i se svými partnery a nakonec i se svými dětmi?

Všimli jste si, že svoje vztahy si vlastně neseme všichni v sobě? Jako pocity ze sebe a druhých, jako představy o sobě a druhých, představy o možnostech a okolnostech?

Náš vnitřní svět představ a pocitů je obrovský a umí se uzdravit sám, stačí do něj vstoupit a vnímat…

Na přednášku si připravte svoje dotazy ze svého života, přednáška je zaměřena prakticky, po přestávce vám na vaše dotazy budu odpovídat.

Přijímáme přihlášky do ročních kurzů 2018/2019 v Litomyšli

Roční kurzy
Léčení života
Pavla a Elišky
2017/2018
Sebepoznání a realizace svých snů 

Vážení přátelé, stále hledáme optimální přístup k práci s vámi a letos jsme pro vás připravili následující kurzy, na které se nyní můžete objednat.

Místo a čas konání kurzů, počet skupin

 • Kurzy se konají  1x za měsíc v pátek anebo v sobotu
 • Začátek kurzu je v 9:00 a konec cca 18:00
 • Celkově kurz obsahuje 9 lekcí, začínáme v září a končíme v květnu
 • celkem otvíráme kurz pro 8 skupin, 4 skupiny, Pavel  a 4 skupiny Eliška.
 • V jedné skupině je 6 kurzistů.

Příjem přihlášek pro všechny kurzy

Ing. Eliška Bečková, 
tel: 776 802 789
mail: eliskabec@gmail.com

Přihlášky přijímáme do konce června 2018

Předběžné termíny kurzů