Archiv pro rubriku: AKTUALITY

Přednáška „Vnitřní moudrost člověka“ v Pardubicích

Lektor Ing. Pavel Polok
Termín 31. 1. 2018 v 17:00
Místo NATURA PARK, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice
Vstupné 200,-Kč
Předběžná rezervace míst Miloslava Bohunická, tel: 605 147 812
nebo mail: milam28@seznam.cz

Letáček Přednáška Pardubice 31.1.2018

A malá inspirace – vstupte se mnou do světa představ a fantazie

Po mnoho stovek let jsme my lidé objevovali rozum a byli jsme jím fascinováni. A dnes stojíme v bodě, kdy pomalu začínáme chápat, že rozum je jen malou, i když velmi důležitou částí našeho vědomí.

Začínáme chápat, že naše vědomí je mnohem rozsáhlejší, než si v nejbujnější fantazii umíme představit. Že mít tělo znamená mít k dispozici ve vědomí vše, co kdy lidé a jejich předci objevili a prožili, dokonalé uvědomění sebe sama, schopnost vnímat svoji cenu a bezpodmínečně se milovat, schopnost tvořit a utvářet svůj život ve všech možných aspektech.

Mám svoje žáky, kteří chodí na roční kurzy. Na těchto kurzech si uzdravují své problémy, ať už ve vztazích, nebo zdravotní. Hledají sebe a svoji radost a štěstí. Na těchto kurzech si oni sami uzdravují vše jen tím, že zkoumají svůj vnitřní svět. Učí se jej vnímat. Učí se vnímat čím jsou, čím se narodili. Ale učí se vnímat třeba i svá zranění, která si ve své osobní historii vytvořili. Učí se vnímat dopad těchto třeba i mnoho let starých zranění na jejich přítomnost.

Žáci bývají velmi překvapeni,

 • když začnou chápat, proč je jejich vnitřní svět právě takový, jaký je a jak to souvisí s jejich rodiči a předky obecně. Když začnou chápat, že jejich denní realita je důsledkem dějů v jejich vnitřním světě a ne souhrou okolností, anebo důsledkem jednání druhých lidí směrem k nim.
 • když v sobě objeví skutečnou schopnost milovat sebe, o které neměli vůbec tušení, že ji v sobě nesou. Která je naplňuje obrovskou radostí. Najednou zažívají zkušenost, jak se jejich realita sama mění, jen díky tomu, že se změnila jejich vnitřní schopnost vnímat lásku. Jak se mění jejich vnímání druhých lidí a jak se díky tomu druzí lidé k nim chovají úplně jinak. Že není potřeba  za lásku bojovat, že pokud ji mají ve svém vnitřním světě, je pak přirozeně i součástí jejich života.
 • když v sobě, ve svém vnitřním světě objeví, že mají své průvodce životem, kteří se je snaží celý život chránit a vést je. Zažijí velký pocit úlevy, když zjistí, že se na ně mohou spolehnout a opřít se o ně.
 • že ve svém životě v různých situacích postupně poztráceli části sebe sama, které jim nyní schází a díky tomu jsou nešťastní, nebo mají problematické vztahy, nebo jsou nemocní. Bývají velmi překvapení, že své ztracené části mohou najít. A když je najdou, samy se uzdraví  jejich vztahy, nemoci a najednou najdou svoji radost v oblastech, kde ji nikdy neuměli mít…
 • když zjistí, že svůj život si vlastně tvoří svými představami o sobě a svých možnostech a představami o druhých. Najednou jsou schopni si se svými představami hrát a zkoumají, jak je jejich představy ovlivňují v jejích jednání v dennodenním životě. Třeba jak jejich jednání ovlivňuje strach a jaké výsledky má jejich jednání pod vlivem strachu.
 • když zjistí něco více o svém vnitřním strachu, který ve svém vnitřním světě představ nosí a díky tomu jej uzdraví. Jsou velmi překvapení, když zjistí, že bojovat se svým vnitřním strachem byla ta největší hloupost, kterou celý život dělali. Že ten strach chtěl jen uznat a pochopit…
 • z toho, co všechno v sobě umí najít a jak velmi jim to mění jejích denní realitu… Když zjistí, že všichni jsme skutečnými tvůrci a že nám nejde vnutit nic, co v sobě, ve svém vnitřním světě neneseme. Že nás nejde zranit, pokud v sobě představu zranění nemáme… Že nám nejde vnutit despekt, když si ve svém vnitřním světě sami sebe vážíme. Ale i třeba to, že pokud v sobě skutečně objevíme úctu k sobě, že pak už si budeme vždy vážit druhých, ať budou jednat jakkoli a že toto je jeden z vnitřních principů lásky…

Přednáška „Vztahy, partnerství a děti“ v Břeclavi

Lektor Ing. Pavel Polok
Termín 18. 1. 2018 v 17:00
Místo Čajovna & Kavárna Jantar, Libušina 4, Břeclav
Vstupné 200,- Kč
Předběžná rezervace míst Jana Horníčková, tel: 773 750 744, mail: grbkaJ@seznam.cz

Letáček Přednáška Břeclav 18.1.18

Taková malá inspirace – láska a svoboda, vnímání sebe a tebe

Všichni máme vědomí – svůj vnitřní svět představ, vnitřních dovedností, vnitřní moudrosti. Je neuvěřitelně rozsáhlý a mimo jiné obsahuje různé víry a přesvědčení. Možná se podívejte, jaká přesvědčení v oblasti vztahů máte, jakými přesvědčeními si vlastně své vztahy tvoříte.

Možná se podívejte, jaký máte vztah sama se sebou, je to nejdůležitější vztah, který máme, protože od něj odvozujeme všechny ostatní vztahy.

Bojujeme-li sami se sebou, bojujeme s druhými, nevážíme-li si částí sebe, nevážíme si částí druhých, nemilujeme-li sebe, nemůžeme milovat druhé, protože to prostě neumíme. Ale pak druzí nemilují nás, nejde to a je to důsledek… Neumíme-li vnímat sebe, svoje pocity potřeby postoje, protože velké části sebe sama odmítáme, stydíme se za ně, pak nemůžete vnímat druhé, jejich pocity a postoje, potřebujeme je odmítat, jako sebe a právě to je hlavní příčinou problémů našich vztahů. Kde a proč vlastně se odmítáme, kde a proč si sama sebe nevážíme.

Můžete si sami spojit, jak vnímáte sebe – a ty druhé – své partnery a děti? Možná se můžete podívat, jak jste jako děti byli vnímáni rodiči a spojit si to se svým vnímáním svých dětí nyní, budete zřejmě velmi překvapeni. Zjistíte možná, že život stále vyrůstá jen sám ze sebe, že jste nějakým způsobem pokračovateli, důsledky rodičů. I když vám to nemusí být příjemné, může vám toto uvědomění velmi mnoho dát. Může vám pomoci lépe chápat své vztahy a pak je uzdravit a zlepšit.

Můžete si na přednášku připravit konkrétní otázky bude mnohem lepší, když přednáška bude zajímavým dialogem o problémech z vašeho života…

 

 

Přijímáme přihlášky do ročních kurzů 2018/2019 v Litomyšli

Roční kurzy
Léčení života
Pavla a Elišky
2017/2018
Sebepoznání a realizace svých snů 

Vážení přátelé, stále hledáme optimální přístup k práci s vámi a letos jsme pro vás připravili následující kurzy, na které se nyní můžete objednat.

Místo a čas konání kurzů, počet skupin

 • Kurzy se konají  1x za měsíc v pátek anebo v sobotu
 • Začátek kurzu je v 9:00 a konec cca 18:00
 • Celkově kurz obsahuje 9 lekcí, začínáme v září a končíme v květnu
 • celkem otvíráme kurz pro 8 skupin, 4 skupiny, Pavel  a 4 skupiny Eliška.
 • V jedné skupině je 6 kurzistů.

Příjem přihlášek pro všechny kurzy

Ing. Eliška Bečková, 
tel: 776 802 789
mail: eliskabec@gmail.com

Přihlášky přijímáme do konce června 2018